Felsökningsguide - Rätta felaktig leverantörsfaktura

Bokföring, Felsökning

Har du bokfört en felaktig leverantörsfaktura så kan du rätta till felet på två sätt. Dels kan du kreditera hela fakturan ‍, dels kan du radera verifikationen i bokföringen och sedan korrigera fakturan. 

Radera verifikation

Kopiera länk hit

Du kan alltid radera den senaste verifikationen i en serie.

För att se vilket verifikationsnummer din leverantörsfaktura har kan du gå in på fakturan och se texten i blått längst upp. Klicka på numret för att komma direkt in på verifikationen.

Du kan också gå in på Bokföring - Verifikationer och välja aktuell serie, klicka på rubriken Verifikationsnummerför att sortera i nummerordning, och därifrån klicka in dig på den sista verifikationen i serien.

Är det den senaste verifikationen i serien så ser du att knappen Radera, längst ner till vänster, är aktiv.

Klicka på Radera.

Nu kan du gå in och korrigera leverantörsfakturan och sedan bokföra den igen. Kan du inte radera verifikationen så kan du istället kreditera den felaktiga fakturan. Läs mer här: Skapa kreditfaktura ‍ 

Bokfört en felaktig betalning?

Kopiera länk hit

Om du har bokfört en felaktig betalning på en leverantörsfakura så kan du radera verifikationen om det är den sista i serien. 

För att se vilket verifikationsnummer den bokförda utbetalningen har kan du gå in på leverantörsfakturan och se texten i blått längst upp. Klicka på numret för att komma direkt in på verifikationen.

Du kan också gå in på Bokföring - Verifikationer och välja den serie där du bokför leverantörsutbetalningar, klicka på rubriken Verifikationsnummer för att sortera i nummerordning, och därifrån klicka in dig på den sista verifikationen i serien.

Är det den senaste verifikationen i serien så ser du att knappenRadera, längst ner till vänster, är aktiv.

Klicka på Radera.

Nu är status på leverantörsfakturan ändrad till obetald.

Kan du inte radera verifikationen så rekommenderar vi dig att skapa en kreditfaktura ‍ som du bokför och även bokför en betalning på. Skapa sedan en ny faktura och registrera en korrekt betalning.

Fick du den hjälp du sökte?