Felsökningsguide - Kan ej öppna momsrapport

Bokföring, Felsökning

Det finns vissa kriterier som behövs för att du ska kunna generera en momsrapport från programmet.
Kontrollera nedanstående punkter och gör de åtgärder som behövs.

Logga sedan ut och in i programmet igen för att uppdatera.

Inställningar - Förvalda konton

Kopiera länk hit

Gå igenom så att alla konton är ifyllda under försäljning/moms samt leverantörsfakturor/ moms (in och utgående moms).

Inställningar- Verifikationsserie

Kopiera länk hit

Kontrollera att du har en förvald verifikationsserie på momsrapport.

Momskod R1 och R2 i Register - Kontoplan

Kopiera länk hit

Behövs när fordran eller skulden ska bokas upp i verifikationen som bildas. Gå till Register - Kontoplan. Klicka dig in på aktuellt konto, och ange momskod under blocket Ytterligare uppgifter
R1 ska vara på ett tillgångskonto och R2 ska vara på ett skuldkonto i kontoplanen.

När du åtgärdat felaktigheter, logga ut och sedan in i programmet igen för att uppdatera. 

Fick du den hjälp du sökte?