Dela denna artikel

Ej låsbar serie för bokslut

Bokföring

I Fortnox Bokföring kan du skapa och ha en separat verifikationsserie som din bokslutsserie. För att kopplingen mot Fortnox Bokslut & Skatt ska ske korrekt så behöver du lägga in serie I som förvald serie för bokslut, då det är den verifikationsserie som Bokslut & Skatt väljer när det bokför.

Film: Ej låsbar serie för bokslut

Anledningen till att du har denna möjlighet står att finna i Bokföringsnämndens rekommendationer:

"5 kap. 3 § BFL I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras."

Den verifikationsserien som man har valt in i alternativet Bokslut (ej låsbar serie) i inställningarna är undantagen från Låsning av period för att möjliggöra bokslutstransaktioner. I och med denna utökade funktion på verifikationsserier kan man låsa perioder tidigare, utan att behöva vänta in bokslutstransaktioner. Detta då denna funktion undantar din bokslutsserie från manuell och automatisk Låsning av period. Serien kan dessutom döljas eller stängas av när bokslutstransaktioner inte skall kunna skapas.

För att välja in din specifika verifikationsserie som din bokslutsserie går du till inställningarna, längst upp till höger i programmet.

Välj sedan inställningarna för bokföring och öppna upp blocket Verifikationsserier.

Här skapar du en ny bokslutsserie eller väljer ut en befintlig verifikationsserie för ändamålet. När serien skall användas behöver du tillgängliggöra den för manuell kontering så kommer den med i verifikationsserielistan när du skall skapa din bokslutsverifikation.

För att slutligen undanta serien från låsning av period väljs den in i fältet Bokslutsserie (Ej låsbar serie) längst ner på den högra sidan av inställningarna för verifikationsserie.

För att underlätta den dagliga verifikationsregistrering och säkerställa periodlåsning kan du alltså välja att antingen bocka i markeringen för manuell kontering eller välja in din bokslutsserie endast i samband med att du ska göra dina bokslutstransaktioner för att därefter plocka bort funktionen igen.

Läs mer här:
Inställningar - Verifikationsserier
Inställningar - Låsning av period

Fick du den hjälp du sökte?