Automatkontering

Bokföring

Automatkonteringar används för att underlätta registrering av återkommande verifikationer då till exempel bestämda procentsatser skall beräknas.

De kan också användas för att underlätta registrering av återkommande leverantörsfakturor, då exempelvis fasta avgifter skall bokföras.

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som du kopplat till ett konto. Du kan till exempel lägga upp en automatkontering som räknar ut och bokar upp momsen åt dig när du anger ett försäljningskonto och ett totalbelopp.

Här finns exempel på olika automatkonteringar: Inställningar - Automatkontering

Skapa automatkontering

Kopiera länk hit

För att kunna använda dig av en automatkontering behöver du först lägga upp den i inställningarna, kugghjulet uppe till höger i programmet. Välj sedan Bokföring - Automatkontering.

Läs mer här om hur du skapar automatkonteringar: Inställningar - Automatkontering

Använd automatkontering

Kopiera länk hit

När du skapar en verifikation eller leverantörsfaktura och använder dig av ett konto som du kopplat till en automatkontering får du frågan om du vill använda dig av automatkonteringen. Om du gör det kommer beloppen fördelas utifrån inställningarna och du kan göra eventuella ändringar och avsluta med att bokföra.

Film: Automatkontering i Fortnox Bokföring

Kopiera länk hit
Fick du den hjälp du sökte?