SEPA - Single Euro Payments Area

Bankkopplingar

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan Euro (EUR).

Det är ett initiativ som medför lagkrav från EU med målet att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES.

Ett nytt filformat som följer ISO-standarden (ISO20022/XML) kommer på sikt att ersätta tidigare filformat inom Europa. Lagkravet som egentligen bara reglerar betalningar i Euro trädde i kraft sista oktober 2016. De flesta banker erbjuder dock en tillfällig kostnadsfri konverteringstjänst så att lagkraven uppfylls ändå, även om man t.ex. laddar upp betalningar på internetbanken i LB-format. Det nya filformatet ISO20022/XML kommer i Sverige att användas för både inrikes- och utlandsbetalningar, bl.a. för att skicka betalningar och att ta emot återrapportering av utbetalningar, inbetalningar och kontoutdrag.

Hur fungerar det i Fortnox?

Kopiera länk hit

Eftersom olika banker hanterar övergången till SEPA på lite olika sätt ser hanteringen i Fortnox annorlunda ut beroende på vald bank.

Om Fortnox har gått över till ISO20022-format för din bank kommer leverantörsbetalningar automatiskt att hanteras så. Under fliken Leverantörsfakturor, när du markerat de fakturor du vill skicka iväg för betalning och klickat betalfil står det vilket filformat som används, t.ex. Skicka ISO20022-FIL.

Själva filen som genereras kallas även Pain.001, denna kan i sin tur återrapporteras genom exempelvis en Camt.053 eller Camt.054. Alla dessa filer är alltså i ISO20022-format och uppbyggda med XML-struktur.

SEPA per bank

Kopiera länk hit

SEB: ISO20022/XML infört

Betalningar i Euro bör göras i det nya filformatet ISO20022. Inrikesbetalningar i SEK görs fortfarande i det gamla formatet LB. Utrikesbetalningar som inte är i Euro kan göras i både nya och gamla formaten.

Som kund hos SEB behöver du som vill använda det nya filformatet först avtala om detta med banken. Ta kontakt med din företagsrådgivare eller kundansvarige för att teckna avtal mellan kund och SEB för produkten "Leverantörsbetalning till utlandet via filformatet XML ISO20022”. Vid automatisk koppling med SEB används endast det nya filformatet XML ISO20022 som inkluderas i avtalet om bankintegrationen.

För att ISO20022 skall fungera behöver SEBs interna kundnummer vara inlagt i Fortnox på transaktionskontot som används. Att använda ISO20022 för betalningar i Euro är inte tvingande, det är fortfarande möjligt men mycket dyrare att göra dem i det gamla formatet (SISU). Såklart kan de även göras direkt på Internetbanken, utan betalfil. För mer information, se Internationella betalningar - Avgående betalningstransaktioner i SEB's prislista .

Skapar du filer manuellt kommer det då finnas två knappar, Skapa LB-FIL och Skapa LB + ISO20022-FIL. Gäller det inrikesbetalningar skapas en likadan LB-fil skapas oavsett knapp. För utlandsbetalningar däremot delas transaktionerna upp i två filer vid Skapa LB + ISO20022-FIL:

  • LB-fil för inrikesbetalningar

  • ISO-20022/XML-format för utrikesbetalningar

Handelsbanken: ISO20022/XML

Sedan den 15 juni 2017 är alla nya filer som skickas mellan Handelsbanken och Fortnox i ISO20022/XML-format. Det nya formatet kräver inte signering av nytt avtal.

Kunder som hanterar filer manuellt har från och med 1 november 2021 möjlighet att skapa filen i ISO20022/XML format för uppladdning till Handelsbanken.

Swedbank och Sparbankerna: ISO20022/XML infört

Betalningar konverteras kostnadsfritt på bankens sida idag vilket är beslutat av Swedbank att bibehålla t.o.m. juni 2018. Kundinbetalningar som görs i annan valuta än SEK redovisas inte längre i fil.

Som kund hos Swedbank behöver du avtala med banken för att använda det nya filformatet. Du kommer då få ett avtalsnummer som du kan skriva in i Fortnox på transaktionskontot som används.

ISO20022/XML infördes i Fortnox under 2018.

Danske Bank: ISO20022/XML under 2022

Betalningar konverteras kostnadsfritt på bankens sida idag. Kundinbetalningar som görs i Euro redovisas inte längre i fil (BGMAX). Detta påverkar även den automatiska kopplingen.

ISO20022/XML kommer preliminärt att införas i Fortnox 2022. Som kund hos Danske Bank kommer du inte behöva avtala med banken för att använda det nya filformatet.

Nordea: Konverterar, ISO20022/XML under 2020

Utlandsbetalningar kan ej göras i filformatet LB utan man skall använda PO3 (Corporate File Payments filformat) som kostnadsfritt konverterar betalningarna.

PO3 kräver inget särskilt avtal och fungerar som vanligt för inrikes och utlandsbetalningar i internetbanken Företag, även för betalningar i Euro. Kunder som använder Nordeas Girolink för PO3 filer, bör kontakta Nordea.

PO3 formatet möjliggör även återrapportering av leverantörsbetalningar och kontoutdrag direkt in i Fortnox, helt kostnadsfritt. För inbetalningar krävs bankens tjänst Total In Bas.

ISO20022/XML infördes i Fortnox 2020.

Annan bank: ISO20022/XML under 2022

För övriga banker kommer Fortnox att stödja uttag av både LB och ISO20022-fil.

Funktioner som påverkas av ISO20022/XML

Kopiera länk hit

Få in kontoutdraget i Stäm av konto automatiskt

Eftersom även kontoutdraget standardiseras kan dessa filer användas för att stämma av eller bokföra banktransaktioner. Om din bank har det valet kan du slå på kontoavstämning till automatiskt och välja ett bokföringskonto så får du automatiskt in banktransaktionerna i stäm-av-konto varje gång något skett på banken.

Kreditfakturor

Med ISO20022-fil inskränks möjligheterna gällande kredithantering från banken. Eftersom alla betalningar måste ha ett positivt belopp bör man hantera kreditfakturor genom att skicka dem i samma betalning som en debetfaktura till samma leverantör och i samma valuta. För inrikesbetalningar är det möjligt att skicka med upp till 5 kreditfakturor per leverantörsfaktura om betalningen ska gå till leverantörens Bankgiro. Finns det flera leverantörsfakturor matchas respektive kreditfaktura mot leverantörsfakturan med minst kvar.

För betalningar till Plusgiro och överföringar är det endast 1 kreditfaktura per leverantörsfaktura som alltså behöver vara på ett högre belopp. För betalningar i EUR finns det ej längre möjlighet att skicka några kreditfakturor. Likaså försvinner så kallad kreditbevakning oavsett valuta.

Krav på adress

För att motverka penningtvätt behöver man för utlandsbetalningar fylla i adress till betalningens mottagare.

Delade kostnader

För en utlandsbetalning kan du på leverantören styra om du själv vill ta eventuella transaktionskostnader, om mottagaren skall behöva betala dem eller om ni vill dela dem. Delade kostnader är normalt det som genererar lägst avgift totalt sätt. För betalningar i Euro med ISO20022/XML (SEPA-betalningar) blir det avgiftskoden delad kostnad som används automatiskt.

Utlandsbetalningar i SEK

I ISO20022 är det möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du på en leverantör med Iban och Bic genom att välja ett land som inte är Sverige. Landskoden skall alltså inte vara SE eller lämnas blank. Sedan skapar du en leverantörsfaktura i SEK, denna hanteras då som en utlandsbetalning i SEK.

Betala i utländsk valuta till svensk leverantör

Du kan nu också betala inom Sverige i utländsk valuta t.ex. Euro. Det gör du genom att ange en leverantör med ett svenskt Iban, är det utländsk valuta väljs alltid Iban och aldrig svenska BG, PG eller kontonummer.

Fick du den hjälp du sökte?