P27 - Vad innebär det för dig?

Bankkopplingar

Senast uppdaterat: 2024-03-18

Fortnox har tagit del av nyheten kring P27 som drar tillbaka sin ansökan till Finansinspektionen om en ny clearingverksamhet.

Fortnox har en tät dialog med bankerna kring vad nyheten innebär för oss och branschen. Nyheten i sig kommer inte påverka dig som kund, Fortnox kommer göra de anpassningar som behövs för att framtidssäkra kopplingen mellan banken och bokföringen. Bankerna vidhåller de tidsplaner som tidigare kommunicerats gällande överläggningen till ISO-/ XML-formatet, därmed görs inga förändringar heller hos Fortnox. ISO-formatet är ett framtidssäkrat format som öppnar upp för mer automatisering och bredare möjligheter att genomföra betalningar.

Läs mer om bankernas tidsplaner nedan.

P27 är ett gemensamt initiativ som startades av de nordiska bankerna, där ambitionen är att skapa en ny, effektiv och standardiserad betalningsinfrastruktur. Namnet P27 växte fram eftersom projektets mål är att förbättra betalningar för alla de 27 miljoner invånare som bor i Norden.

P27 innebär kort och gott att man kommer gå över till ett modernt och internationellt etablerat filformat, och därmed fasa ut de lokala filformaten som idag används i Sverige. Det nya standardiserade filformatet heter ISO20022, men kärt barn har många namn! Kanske har du hört talas om XML-, PAIN- eller kanske CAMT-filer? Detta är nämligen namn som används för att beskriva filformatet, men det behöver inte du som kund hålla reda på. Det gör vi åt dig!

Information som gäller för alla banker

Kopiera länk hit

Vi börjar med att förmedla information som gäller oavsett vilken bank du har, läser du vidare i hjälpavsnittet kommer du även hitta information som gäller för just din bank. Den generella informationen är dock viktig att ha koll på för att förstå vad förändringarna hos respektive bank medför.

Kontrollera dina bankuppgifter i Fortnox

När det nya standardiserade filformatet implementeras kommer vissa format att fasas ut, exempelvis LB-, BgMax- och KI-filer kommer att ersättas med filer som följer den nya standarden. Utfasning av de lokala filformaten planeras ske successivt fram till 2024, och varje bank har en individuell tidsplan. Du kan läsa mer om vad som gäller för just din bank längre ner i detta hjälpavsnitt.

För att det nya filformatet ska kunna ska fungera behöver du ha följande uppgifter på ditt transaktionskonto i Fortnox:

  • Vald Bank

  • BIC och IBAN

  • Eventuellt kundnummer/avtalsnummer hos din bank

Kontrollera dessa uppgifter redan nu!

Tänk över ditt arbetssätt med kreditfakturor

I och med det nya standardiserade filformatet kommer arbetssättet kring kredithanteringen att förändras, då betalningen som hanteras på banken behöver ha ett positivt belopp. Själva kvitteringen kommer framöver att göras i Fortnox, och därmed kommer inte kreditfakturor att kunna skickas till banken för bevakning.

Kortfattat är det följande regler som gäller för kreditfakturor:

Endast 5 st kreditfakturor kan matchas mot samma debetfaktura när det gäller betalningar till ett bankgiro, och saldot av dessa ska vara minst 1 kr.

Endast 1 kreditfaktura kan matchas mot samma debetfaktura när det gäller betalningar till ett Plusgiro eller överföringar till ett kontonummer, och saldot av dessa ska vara minst 1 kr.

För betalningar i EUR kan ej kreditfakturor användas.

Bevakning av kreditfakturor försvinner hos banken, läs mer om Fortnox hjälpfunktion för att bibehålla funktionalitet kring bevakning av kreditfakturor här: Kreditfakturor i betalfil‍

Se över betalningsinformation på dina leverantörer

Som ett led i bankernas ökade krav för att uppnå djupare kundkännedom ökar också kraven på vilken information som skickas med när en betalning via fil ska utföras. Det nya formatet kräver i vissa fall mer omfattande betalningsinformation, främst gäller detta när en utlandsbetalning ska genomföras. När det gäller utlandsbetalningar behöver du fylla i adress till betalningens mottagare. Det görs via Register - Leverantörer. Klicka in på den leverantör betalningen avser och ange adressuppgifter.

Följande fält behöver fyllas i:

  • Fakturaadress

  • Postnummer

  • Ort

  • Land

  • Landskod

Kontrollera dessa uppgifter redan nu för de leverantörer du genomför utlandsbetalningar till!

Kontrollera att dina integratörer är P27-kompatibla

Filkommunikation direkt med Bankgirot kommer att stängas ner. Detta innebär att du antingen behöver skaffa en bankintegration mellan Fortnox och din bank, alternativt kan du ladda upp/ner filer direkt på din internetbank. Fortnox använder inte filkommunikation direkt med Bankgirot, men du bör kontrollera att du inte använder en integratör som har en direkt filkommunikation med Bankgirot eftersom det kommer sluta fungera på sikt. Du bör också kontrollera att dina integratörer inte använder de utgående lokala filformaten när det gäller manuella filer.

Handelsbanken

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Handelsbanken är förberedd inför P27, både när det gäller manuella filer och bankintegrationen.

Här informerar Handelsbanken om P27: P27 - Ny nordisk betalplattform

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Handelsbanken (bankintegration) är du helt framtidssäkrad, eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Handelsbanken här: Automatisk koppling till Handelsbanken‍

SEB

Kopiera länk hit

Du som kund hos SEB och har en bankintegration är förberedd inför P27.

Här informerar SEB om P27: P27 - Ny plattform för den nordiska betalningsmarknaden

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till SEB (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och SEB här: Automatisk koppling till SEB‍

Swedbank och Sparbankerna

Kopiera länk hit

Du som kund hos Swedbank och Sparbankerna och har en bankintegration är förberedd inför P27, du som arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Swedbank och Sparbankerna (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Swedbank och Sparbankerna här: Automatisk koppling till Swedbank och Sparbankerna‍

Danske Bank

Kopiera länk hit

‍Du som är kund hos Danske Bank är förberedd inför P27, både när det gäller manuella filer och bankintegrationen.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Danske Bank (bankintegration) är du helt framtidssäkrad, eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Danske Bank här: Automatisk koppling till Danske Bank‍

Nordea

Kopiera länk hit

Du som kund hos Nordea och har en bankintegration kommer få filformatet utbytt inför P27, i dagsläget är datum för detta bytet inte bestämt. I dagsläget är det inte heller bestämt hur bytet av filformat kommer gå till, och om du som användare behöver agera för att bytet ska genomföras eller om det kommer påverka ert arbetssätt. Vi kommer uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när vi vet mer.

Är du intresserad av en koppling mellan Nordea och Fortnox, läs mer här: Kom igång med Nordea‍

Du som är kund hos Nordea och arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt. Här informerar Nordea om P27: Projekt 27 - Nytt nordiskt betalsystem

Länsförsäkringar Bank

Kopiera länk hit

Du som kund hos Länsförsäkringar och har en bankintegration är förberedd inför P27 vad gäller återrapporteringen av transaktioner till Fortnox, dock kommer filformatet som du idag laddar upp på banken att så småningom bytas ut.

Du som arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Länsförsäkringar (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Länsförsäkringar här: Automatisk koppling till Länsförsäkringar Bank‍

Sparbanken Syd

Kopiera länk hit

Du som kund hos Sparbanken Syd och har en bankintegration är förberedd inför P27 vad gäller återrapporteringen av transaktioner till Fortnox, dock kommer filformatet som du idag laddar upp på banken att så småningom bytas ut.

Du som arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer att uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Sparbanken Syd (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Sparbanken Syd här: Automatisk koppling till Sparbanken Syd

Ekobanken

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Ekobanken och har en bankintegration är förberedd inför P27 vad gäller återrapporteringen av transaktioner till Fortnox, dock kommer filformatet som du idag laddar upp på banken så småningom att bytas ut.

Du som arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer att uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Ekobanken (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Ekobanken här: Automatisk koppling till Ekobanken

Svea Bank

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Svea Bank och har en bankintegration är förberedd inför P27 vad gäller återrapporteringen av transaktioner till Fortnox, dock kommer filformatet som du idag laddar upp på banken så småningom att bytas ut.

Du som arbetar med manuella filer kommer framöver att få ett annat filformat, som är P27-kompatibelt. Datum för när bytet till det nya filformatet genomförs är ännu inte bestämt. Vi kommer att uppdatera den här sidan, och informera direkt i programmet, när datumet är bestämt.

Om du som kund väljer att arbeta med en koppling till Svea Bank (bankintegration) är du framtidssäkrad eftersom nyutvecklingen både hos Fortnox och banken anpassas för de som har en aktiv koppling.

Läs mer om kopplingen mellan Fortnox och Svea Bank här: Automatisk koppling till Svea bank‍

Övriga banker

Kopiera länk hit

Du som kund hos någon annan bank än ovan nämna kommer att kunna ladda ned manuella ISO20022-filer för uppladdning hos din bank.

Fick du den hjälp du sökte?