Filformat för betalningar

Bankkopplingar

Från Fortnox till banken

Kopiera länk hit

Vilken betalfil som genereras beror på vilken bank som valts eller vilka andra särskilda inställningar som gjorts på transaktionskontot i transaktionskontoregistret:

 • LB-fil för leverantörsbetalningar, inrikes

 • SISU/UTLI/SPISU för leverantörsbetalningar, utrikes som hanteras inne i Fortnox LB-fil

 • PO3-fil för leverantörsbetalningar (Nordea)

 • ISO20022 (Pain.001) för leverantörsbetalningar (Handelsbanken och SEB)

 • KI för Löneutbetalningar

 • SUS för Löneutbetalningar (Swedbank)

 • BG Autogiro - Ny Fillayout för Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

Från banken till Fortnox

Kopiera länk hit

Olika banker tillhandahåller olika filer, samtliga nedan kan dras och släppas i respektive flik i Fortnox:

 • LBR-fil, LB-återrapporteringsfil kallas ibland även för leverantörsbetalningar återredovisning

 • ISO20022 (Camt.053) för återrapportering av leverantörsbetalningar

 • BgMax-fil för inbetalningar

 • Total IN för inbetalningar

 • DA1-fil för återrapportering av utbetalningar

 • BG Autogiro - Ny Fillayout för återrapportering Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag

 • PTX eller PTO för kontoutdrag (Danske Bank)

 • CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag (Handelsbanken)

 • CSV för kontoutdrag (SEB)

 • FS1 för kontoutdrag (Nordea)

Fick du den hjälp du sökte?