Warranter

Warranter är värdepapper som ger en möjlighet att ta del av förändringen i ett värdepappers kurs, utan att man behöver sälja eller köpa själva värdepappret.

Vad är en warrant?

Kopiera länk hit

En warrant är en börshandlad produkt. De fungerar på samma sätt som börsnoterade optioner med lång löptid, där en option är en rättighet att sälja eller köpa en viss vara till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Warranter fungerar helt enkelt som ett hävstångsverktyg där innehavaren har rätten att sälja eller köpa underliggande tillgång till ett förutbestämt pris och på förutbestämd lösendag. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara en aktie , en råvara eller ett index. Warranter är utgivna av en emittent, oftast ett värdepappersbolag eller en bank, och handeln sker på handelsplatser.

Hur fungerar warranter?

Kopiera länk hit

Warranter kan utnyttjas för att sälja eller köpa en underliggande tillgång, men i praktiken används de för att ta del av förändringen i ett värdepappers kurs samtidigt som den underliggande tillgången varken säljs eller köps. Har en warrant till exempel haft en positiv värdeförändring kan innehavaren lösa in warranten på lösendagen och få ett belopp utbetalt motsvarande warrantens prishöjning. Precis som vid köp av vanliga aktier kan man inte förlora mer än sin investering när man köper en warrant. Man kan alltså säga att den har en obegränsad avkastningspotential, men en begränsad förlustrisk.

En warrants fyra delar

Kopiera länk hit

Warrant består av fyra olika delar – underliggande tillgång, typ, slutdag och lösenpris.

  • Underliggande tillgång – en warrant är kopplad till ett värde, ett index, en råvara eller valuta, vilket kallas för en underliggande tillgång.

  • Typ – warranter delas in i typerna sälj eller köp. Tror du att aktie A kommer att stiga i värde kan du till exempel köpa en warrant av typen köp. Skulle aktie A då faktiskt stiga kommer du att få ett belopp utbetalt motsvarande aktie A:s prishöjning. Tror du istället att aktie A kommer att sjunka i värde kan du köpa en warrant av typen sälj. Skulle aktie B sjunka i värde kommer du istället att tjäna pengar på det.

  • Slutdag – en warrant har en begränsad löptid och säljs eller köps på ett förutbestämt datum. Beroende på vilken typ av warrant det handlar om kan slutdagen ligga endast en dag eller flera år bort.

  • Lösenpris – för att en warrant ska ge avkastning måste aktiekursen vara högre än lösenpriset på slutdagen (köpwarrant). Lösenpriset är alltså det som visar vad aktievärdet måste ligga på för att en warrant ska ge avkastning.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Option

En option ger rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en avsatt tid.