Turordningsregler

Turordningsreglerna visar i vilken följd de anställda på en arbetsplats får sägas upp vid exempelvis arbetsbrist.

När följer man turordningsregeln?

Kopiera länk hit

Om det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats ska uppsägning av personal ske enligt en särskild turordning. Detta kallas för turordningsregeln och den kan se olika ut beroende på om företaget är anslutet till ett kollektivavtal eller inte. Har företaget ett kollektivavtal ska turordning ske genom antingen tillämpning av särskilda turordningsregler eller en överenskommelse i form av en avtalsturlista. Med en avtalsturlista frångår man den vanliga principen ”sist in, först ut” till förmån för en annan typ av lösning. Detta kan man dock inte göra om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal. Hur turordningen ska se ut finns beskrivet i kollektivavtalet samt i LAS (lagen om anställningsskydd). Har företaget inget kollektivavtal går man efter reglerna i LAS.

Hur går turordningen till?

Kopiera länk hit

Beroende på om man har kollektivavtal eller inte kan man alltså tillämpa en lagturlista enligt LAS där man går efter längst anställningstid, eller en avtalsturslista där man går efter den turordning som gäller enligt kollektivavtalet. När det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats är det första steget i processen helt enkelt att ta fram en korrekt turordningslista. Huvudregeln är att den som har längre anställningstid har företräde till anställning framför en person som har arbetat kortare tid på arbetsplatsen, alltså ”sist in, först ut”. Skulle personerna ha varit anställda lika länge har den äldre företräde framför den yngre. Arbetsgivaren ska även räkna in kompetens hos de anställda när turordningslistan tas fram för att sedan fastställa vilka personer som sägs upp vid arbetsbrist. Har en person rätt kvalifikationer för andra lediga tjänster på arbetsplatsen ska han eller hon först erbjudas någon av dessa. Enligt de nya reglerna i LAS kan en arbetsgivare dessutom undanta tre anställda från turordningen om de bedöms ha en extra stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet.

Vad räknas som arbetsbrist?

Kopiera länk hit

Turordningsreglerna gäller alltså vid uppsägning på grund av arbetsbrist, men vad räknas egentligen som arbetsbrist? Jo, all uppsägning som inte hänför sig till arbetstagarens personliga prestationer. Arbetsbrist kan uppstå vid omorganisation eller driftsinskränkningar som leder till att vissa arbetstagare inte längre behövs. Du kan läsa mer om vad som gäller vid uppsägning, olika anställningsformer och de olika reglerna i vårt blogginlägg ”Allt om olika anställningsformer och vad de innebär” .

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.

LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.