LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.

Anställningsformer

Kopiera länk hit

En mängd olika saker regleras i LAS bland annat olika anställningsformer såsom provanställning, visstidsanställning och fast anställning. Lagen är tvingande vilket innebär att det gäller för alla arbetstagare med några få undantag som exempelvis om ett kollektivavtal upprättats. LAS reglerar även vilka uppsägningstider som gäller, tidsbegränsade anställningar, hur besked ska ges vid uppsägning och vilka typer av uppsägningar som får genomföras.

Regler vid uppsägning

Kopiera länk hit

Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida måste det finnas en saklig grund till beslutet som exempelvis arbetsbrist eller personliga skäl. Oavsett arbetsgivarens grund för beslutet är arbetsgivaren tvingad till att undersöka möjligheten till omplacering av den anställda personen. Därtill ska arbetsgivaren även undersöka alla möjligheter för att undvika uppsägning av arbetsbrist. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste en turordning om vem som ska avskedas först följas. Denna turordning innebär att de personer som arbetat länge på företaget har företräde gentemot mer nyanställd personal. Dock kan undantag göras och vanligt är att arbetsgivaren och facket förhandlar fram avtal som ersätter LAS.

Uppsägningstid

Kopiera länk hit

Uppsägningstiden enligt LAS är en månad, dock ger många kollektivavtal längre uppsägningstider än en månad. Du kan läsa mer om LAS på riksdagens hemsida.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.