Trainee

Trainee är benämningen på en person som utbildas under ett så kallat traineeprogram inom företaget där hen har börjat en anställning, med sikte mot chefs- eller specialistjobb.

Traineeprogram är en intern utbildning

Kopiera länk hit

Vanligtvis vänder sig företagens traineeprogram till nyutexaminerade högskolestudenter, alternativt personer som är relativt nya på arbetsmarknaden. Grundidén med traineeprogram är att utbilda framtida chefer och specialister internt i företaget. Under utbildningens gång ingår både teoretiska och praktiska delar, för att ge traineen de redskap som behövs för att kunna ta sig an rollen som ledare inom företaget. Det är särskilt vanligt att civilekonomer och civilingenjörer gör karriär via trainee-program men det tycks även vara en växande trend inom flera andra utbildningsområden. Andra vanligt förekommande utbildningar bland trainees är juridik-, systemvetenskaps-, sjuksköterske- och personalvetarutbildningen. Mindre vanligt förekommande traineeprogram vänder sig till personer utan akademisk examen.

Mellan ett och två år lång utbildning

Kopiera länk hit

Traineeprogram har samma form som en vanlig anställning och erbjuds av både företag och myndigheter. Ett traineeprogram brukar vara ett eller två år långt. Under den här tiden är tanken att traineen ska lära sig företagets eller myndighetens verksamhet från grunden. Samtidigt brukar traineen introduceras i olika arbetsgrupper, få hjälp med att knyta kontakter och bygga de nätverk som krävs för att bli en nyckelperson i verksamheten. Trainees förväntas få lön enligt avtal samt fast anställning när traineeutbildningen är klar.

Flera stora svenska företag erbjuder traineeprogram

Kopiera länk hit

Ungefär 200 företag i Sverige har traineeprogram och i regel är det de stora företagen som erbjuder denna möjlighet. Bland dessa finns till exempel Schibsted, Telenor och Ericsson. Flera kända chefer har sin bakgrund i just traineeprogram och här hittar vi VD:ar och koncernchefer från företag som Scania och SEB.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.