Split

En split innebär att ett aktiebolags aktier delas i fler och mindre delar. Bolagets värde och aktieägarnas penningmässiga innehav förändras inte i samband med en split.

Split – dela en aktie i flera delar

Kopiera länk hit

Ordet split kommer från engelskan ”split” som betyder dela. Vid en aktiesplit delas en aktie upp i mindre delar och varje akties värde sjunker med motsvarande del. Det sammanlagda värdet på de nya aktierna är alltså lika stort som värdet på den gamla aktien. När ett aktiebolag gör en split anges villkoren genom att antal nya aktier skrivs följt av ett kolon och antal gamla aktier. Vid till exempel en 2:1 split delas en aktie på hälften. Aktiepriset minskar med 50 procent och antal aktier fördubblas. Priset/värdet per aktie sjunker alltså, men eftersom antal aktier ökar behåller bolaget sitt värde och aktieägaren sitt penningmässiga innehav. Beslut om aktiesplit i ett bolag fattas av bolagsstämman .

Varför görs en aktiesplit?

Kopiera länk hit

Ett bolag kan använda sig av en split för att aktierna ska bli mer hanterbara och attraktiva på aktiemarknaden . En aktie som till exempel kostar 10 000 kr kan upplevas dyr och därför vara svår att omsätta på aktiemarknaden, men om aktien genomgår en split med 1000:1 kommer varje aktie istället att kosta 10 kr och då bli enklare att köpa och sälja. Aktien blir mer likvid och det är mer sannolikt att omsättningen av aktien ökar. En hög omsättning av en aktie är normalt något positivt som stabiliserar aktiens värde och ger en mer rättvisande värdering. 

En split är också ett verktyg som ett aktiebolag kan använda för att styra aktiepriset. Genom att göra en aktiesplit kan bolaget signalera att de tror på en fortsatt uppgång av företagets aktier, och detta kan i sin tur locka investerare till nya aktieköp. Även eventuell publicitet runt en split kan leda till att efterfrågan på aktien ökar.

Omvänd split

Kopiera länk hit

Motsatsen till en aktiesplit är en omvänd split. Om värdet på en aktie är mycket litet på aktiemarknaden kan man göra en omvänd split för att få en bättre överblick av aktiens utveckling. Istället för att dela en aktie i flera delar som vid en split, slår man ihop flera aktier. Antal aktier minskar och aktiepriset ökar. Vid en 1:3 omvänd split blir en aktie tre gånger så dyr medan antal aktier minskar till en tredjedel.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiemarknad

En aktiemarknad är en handelsplats där aktier köps och säljs.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.