Skattetabell

Skattetabeller används för att räkna ut hur mycket skatt en person ska betala utifrån inkomst eller annan ersättning.

Skattetabellen uppdateras årligen

Kopiera länk hit

Skattetabeller används som ett system för att säkerställa att alla betalar skatt i förhållande till inkomst. Skattetabellerna är uppdelade i allmänna och särskilda skattetabeller och skiljer sig åt. De allmänna tabellerna gäller främst skatteavdrag för lön och pension och de särskilda tabellerna används för sjuk- och föräldrapenning eller för sidoinkomster och engångsbelopp. 

Skattetabellerna uppdateras årligen av Skatteverket så att skatten ska vara anpassad till samhällets förändringar. Vanligtvis kommer förändringen av skattetabellerna någon månad före årsskiftet.

Kolumner i skattetabellen

Det som skiljer skattetabellerna åt är mängden skatt som ska betalas. Utöver det ser de likadana ut med sju kolumner som alla avser lön, arvode och inkomst. 

  • Kolumn 1: Inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag, till exempel lön och arvode till den som vid nytt räkenskapsår inte fyllt 65 år.

  • Kolumn 2: Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag, till exempel pension till den som vid nytt räkenskapsår fyllt 66 år.

  • Kolumn 3: Inkomster som ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag, till exempel lön, arvode och ersättning till den som vid nytt räkenskapsår fyllt 66 år.

  • Kolumn 4: Sjuk- och aktivitetsersättning för personer som vid nytt räkenskapsår inte fyllt 66 år. 

  • Kolumn 5: Annan pensionsgrundande inkomst än vanlig lön, till exempel ersättning från a-kassa och arbetsskadelivränta. Gäller personer födda 1938 eller senare.

  • Kolumn 6: Pension eller annan ersättning för den som vid nytt räkenskapsår inte fyllt 66 år.

  • Kolumn 7: Utbetalning av lön eller arvode till den som vid nytt räkenskapsår fyllt 65, men inte 66 år. Inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag.

Hur vet man vilken skattetabell man har?

Kopiera länk hit

Skatteverket har flera olika skattetabeller, numrerade från 29 till 34. För att ta reda på vilken skattetabell du har kollar du på kommunalskatten där man bor. Om skatten i din kommun är 32 procent så använder du tabell 32. Skattesatsen avrundas uppåt om den är lika med eller över 0,50 och nedåt om den är under 0,50. Det innebär att en kommunalskatt på 30,20 procent tillhör skattetabell 30 och en kommunalskatt på 30,70 procent tillhör skattetabell 31.

Skatt på pensionen

Kopiera länk hit

Skatt på pensionen påverkas av olika faktorer, bland annat hur gammal man är, var man bor och när man väljer att ta ut pensionen. Som pensionär är det vanligt att ha flera utbetalare och det finns ingen samordning mellan dessa utbetalare. Det är upp till dig som mottagare att hålla koll på de skatteavdrag som görs från respektive utbetalare. 

Den allmänna pensionen drar vanligtvis skatt enligt skattetabellen. Men när det gäller övriga utbetalare, till exempel tjänstepensionen, görs ofta ett preliminärt skatteavdrag på 30 procent – oavsett kommunalskatt. Från det år man fyller 66 får man ett förhöjt grundavdrag på både lön och pension enligt skattetabellen, detta innebär att även om du fortsätter arbeta så är skatten lägre.

Så räknar du ut lön efter skatt

Kopiera länk hit

Med vår smarta lönekalkylator kan du räkna ut nettolön och hur mycket skatt som ska betalas under inkomståret. Räkna ut lön efter skatt >

Relaterade ord
Allmän pension

Allmän pension är den statliga ersättningen som du som har bott eller arbetat i Sverige har rätt till från det att du har fyllt 62 år.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som automatiskt dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst och syftar till att skapa en lägsta gräns för när man börjar betala inkomstskatt.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Skatteavdrag

Skatteavdrag är ett avdrag för preliminär inkomstskatt som arbetsgivare betalar på den anställdes lön.