Allmän pension

Allmän pension är den statliga ersättningen som du som har bott eller arbetat i Sverige har rätt till från det att du har fyllt 62 år.

Så fungerar allmän pension

Kopiera länk hit

Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten och grundas på alla inkomster som du betalar skatt för. Du har rätt till allmän pension från 62 års ålder om du har bott eller arbetat i Sverige. Ersättningen betalas ut så länge du lever. Utöver den allmänna pensionen kan du i vissa fall få tjänstepension från din arbetsgivare. Du kan även öppna konton för eget pensionssparande.

Vad ingår i den allmänna pensionen

Kopiera länk hit

Den allmänna pensionen utgörs av premiepension och inkomstpension. Av din pensionsgrundande inkomst avsätts varje år 18,5 %, eller upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till allmän pension där 16 % går till inkomstpensionen och 2,5 % till premiepensionen. Du som bor eller har bott i Sverige kan också få garantipension om du haft låg eller ingen inkomst. Denna kan betalas ut när du har fyllt 65 år. Vissa arbetsgivare betalar även ut så kallad tjänstepension och för att utöka din pension ytterligare kan du starta ett eget pensionssparande. Detta är särskilt viktigt för dig som är egenföretagare eller som inte har tillgång till tjänstepension.

Var kan man se sin allmänna pension?

Kopiera länk hit

Från det att du börjar tjäna en pensionsgrundande inkomst kommer du varje år att få ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Detta innehåller bland annat ditt årsbesked om din allmänna pension och du kommer att se vad du hittills har tjänat ihop.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på.