Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på.

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är vad som ligger till grund för den framtida pensionen för en privatperson. Uppgifterna hämtas från inkomstdeklarationen och beslutas av Skatteverket varje år. Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lönen är även föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning pensionsgrundande. Även inkomst från näringsverksamhet ligger till grund för din PGI, vilket är aktuellt för dig som egenföretagare. För att inkomsten ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3% av det aktuella årets prisbasbelopp. Om din inkomst överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är denna inte pensionsgrundande. Den allmänna pensionsavgiften är 7% av din inkomst upp till intjänandetaket, vilket innebär att ett avdrag på den andelen görs vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.