Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.

Vad är en revisionsberättelse?

Kopiera länk hit

Många företag använder sig av en revisor som granskar räkenskaperna mot gällande lagar och bestämmelser. När redovisningen lämnas in till Skatteverket ska även en revisionsberättelse finnas med. I revisionsberättelsen intygar revisorn att årsredovisningen följer årsredovisningslagens bestämmelser. I en revisionsberättelse uttalar sig revisorn om redovisningens riktighet. I dokumentet ska vissa saker finnas med, bland annat bolagets namn och organisationsnummer , perioden som räkenskapsåret avser, ett uttalande om årsredovisningen (exempelvis om redovisningen följer gällande lagar eller ej). Det ska även stå tydligt vad revisorn har granskat. Det kan bland annat handla om styrelseprotokollet, kassaböcker eller liknande. Om revisorn har hittat någon punkt som verkar tveksam ska även detta skrivas i revisionsberättelsen.

Ren eller oren revisionsberättelse

Kopiera länk hit

När en revisor går igenom ett företags årsredovisning kan denne antingen se att allt stämmer och ser bra ut, eller hitta felaktigheter som måste rättas. En ren revisionsberättelse är när revisorn inte har lämnat några anmärkningar. En oren revisionsberättelse innehåller kritik om vad revisorn har hittat vid revisionen av räkenskaperna.

Vilka företag måste lämna in en revisionsberättelse?

Kopiera länk hit

Det finns vissa kriterier som avgör om ett företag behöver lämna in revisionsberättelse eller inte. Om ett företag, när räkenskapsåret tog slut, hade en bestämmelse i bolagsordningen om att ha en revisor, måste de lämna in revisionsberättelse. Likaså om företaget hade en revisor registrerad eller om de inte uppfyllde kraven om att välja bort en revisor. För dig som driver eget företag finns det bra lösningar för hantering av bokföringen. Bland annat kan man låta ett redovisningsföretag sköta redovisningen.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Revision

Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.