Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

En resultatbudget är en plan för framtida intäkter och kostnader

Kopiera länk hit

En resultatbudget är en typ av budget som visar på företagets långsiktiga överlevnad och är en plan över framtida intäkter och utgifter vanligtvis för ett verksamhetsår. Viktigt att fundera på är vilka intäkter och kostnader som kommer att uppstå under året för att säkerställa ett positivt resultat och företagets överlevnad.

Vad innehåller en resultatbudget?

Kopiera länk hit

Resultatbudgeten innehåller samtliga intäkter och kostnader och visar det förväntade resultatet under året. Resultatbudgeten innehåller delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. En vanlig delbudget för intäkter är försäljningsbudget och för kostnader personalbudget.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.