Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska svårigheter eller dålig likviditet, men som av tingsrätten bedöms ha en tillräckligt goda möjligheter att leva vidare.

Rekonstruktion som alternativ till konkurs

Kopiera länk hit

En rekonstruktion av ett företag sker genom en juridisk process efter beslut från tingsrätten. Företaget som vill ansöka om rekonstruktion blir först tilldelat en rekonstruktör som gör noga bedömningar av det ekonomiska läget och ser över möjligheterna för att en rekonstruktion ska kunna rädda företaget. En förutsättning är att företaget fortfarande har inkomster från betalande kunder och att de rådande svårigheterna med likviditeten ses som tillfälliga. Det kan till exempel handla om att vissa stora kunder är sena med sina betalningar. Rekonstruktören hjälper företaget med ansökan till tingsrätten som sedan tar ställning till huruvida företaget beviljas rekonstruktion eller inte.

Tingsrätten kallar till ett borgenärsmöte

Kopiera länk hit

Ett viktigt första steg i rekonstruktionen är kallelsen till ett borgenärsmöte där fordringsägare är välkomna för att säga sin sak i ärendet. Vanligtvis kallar tingsrätten till detta möte tre veckor efter att ha informerat fordringsägarna om att en rekonstruktion är på gång. Efter mötet tar tingsrätten ett nytt beslut huruvida rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Rekonstruktionen beviljas för tre månader i taget, och inte längre än ett år.

Så genomförs rekonstruktionen

Kopiera länk hit

Om ett företag får grönt ljus för att rekonstrueras innebär detta flera lättnader, inte minst genom den statliga lönegarantin. Dessutom kan dyra hyresavtal, leasingavtal och banklån omförhandlas av rekonstruktören. Från att du har fått det positiva rekonstruktionsbeslutet måste du dock betala alla inkommande fakturor kontant för att företaget inte ska dra på sig ännu större skulder. Alla företagskonton stängs tillfälligt av och de inkommande betalningarna kommer istället att hamna på ett så kallat klientmedelskonto som förvaltas av rekonstruktören.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.