Ränteskillnadsersättning

Den ersättning som en låntagare ska betala till en långivare om denne bestämmer sig för att betala av ett bolån med bunden ränta i förtid kallas för ränteskillnadsersättning.

Varför tar man ut ränteskillnadsersättning?

Kopiera länk hit

En låntagare har enligt konsumentkreditlagen alltid rätt att lösa ett bolån i förtid, även om räntan är bunden. Om det fortfarande finns kvar bindningstid och om det finns en överenskommelse om ränteskillnadsersättning i låneavtalet har dock långivaren rätt att ta ut en så kallad ränteskillnadsersättning. Detta för att täcka det belopp som låntagaren annars hade betalat under den återstående räntebindningstiden.

Så beräknas ränteskillnadsersättning

Kopiera länk hit

Ränteskillnadsersättning är en schablonersättning och räknas ut med hjälp av en jämförelseränta som är baserad på aktuella räntor för just bostadsobligationer. I och med att räntorna ska vara aktuella kan man alltså inte räkna ut en framtida ränteskillnadsersättning, men många banker erbjuder onlinekalkyler där man har möjlighet att se vad det skulle kosta att lösa ett bolån i dag. Bankernas tillvägagångssätt för att beräkna ränteskillnadsersättningen regleras av konsumentkreditlagen och de regler som finns gällande jämförelseränta i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Går det att undvika ränteskillnadsersättning?

Kopiera länk hit

Ska man flytta och vill undvika att betala ränteskillnadsersättning är den enda möjligheten att komma undan enligt lagen att överföra det bundna bolånet till den nya bostaden. Det går också att förhandla ner eller bort ränteskillnadsersättningen i låneavtalet med sin bank, men detta är alltså något som långivaren och låntagaren enskilt kommer överens om. I och med att ränteskillnadsersättningen beräknas som en ränta är den dessutom avdragsgill i deklarationen , vilket gör att man kan få tillbaka 30 % om man har möjlighet att nyttja avdraget.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.