Räkning

Räkning är ett annat ord för faktura och är ett skriftligt betalningskrav från ett företag för en tjänst eller vara.

En räkning är ett krav på betalning

Kopiera länk hit

När du köper en tjänst eller vara har du ibland flera betalningsalternativ att välja på. Du kan antingen betala direkt med kontanter eller kort, eller välja att betala vid ett senare tillfälle mot faktura . Faktura är ett annat ord för räkning och innebär att du kan vänta med att betala för varan eller tjänsten under en viss tid. Det är ett skriftligt betalningskrav från företaget som säljer tjänsten eller varan där det bland annat står angivet vilket belopp du ska betala, förfallodatum och inbetalningsuppgifter.

Vad händer om man inte betalar en räkning?

Kopiera länk hit

Det finns ingen lagstadgad betalningsperiod, utan sista betalningsdag anges av säljaren och ska stå angiven på räkningen. Finns det ingen förfallodag angiven ska du betala räkningen omedelbart. Skulle du betala räkningen för sent kan du få betala en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Utställaren av fakturan, alltså borgenären , skickar då ut en påminnelsefaktura till gäldenären  för att påminna om att fakturan inte är betald och i denna är ofta en bestämd påminnelseavgift inkluderad. Räkningen räknas som förfallen när sista betalningsdag har passerat och man får endast skicka ut en påminnelsefaktura om räkningen har förfallit.

Vanliga exempel på räkningar

Kopiera länk hit

En räkning kan komma i elektronisk form eller i pappersform och innehåller alltså ett betalningskrav från ett företag till en privatperson eller ett annat företag. Det kan handla om månatliga räkningar för telefonabonnemang, kreditkortsavgifter, hyra och vatten och el, eller en enstaka räkning för en köpt vara eller tjänst. På räkningen ska bland annat följande uppgifter alltid finnas med:

  • Utfärdandedatum för fakturan

  • Fakturanummer

  • Köparens och säljarens namn och adress

  • Säljarens, och i vissa fall köparens, momsregistreringsnummer

  • Tjänsternas eller varornas art och omfattning

  • Datum då tjänsterna utfördes eller slutfördes, eller då varorna såldes

  • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag

  • Enhetspriset exkl. moms, samt eventuell rabatt som inte är medräknad i priset

  • Gällande skattesats och momsbelopp om räkningen inte gäller en momsfri försäljning

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Påminnelsefaktura

En påminnelsefaktura kan skickas ut från en borgenär till en gäldenär om kunden inte har betalat en faktura i tid.