Rak amortering

Rak amortering innebär att ett lån amorteras med samma amorteringsbelopp plus ränta vid varje betalningstillfälle.

Lån med rak amortering

Kopiera länk hit

Ett företagslån är ett lån från en bank eller ett annat låneinstitut till ett företag. Företagslånet kan användas för olika ändamål inom verksamheten. Nystartade företag kan behöva ett startkapital och etablerade företag kan behöva ett kapitaltillskott för bland annat nya investeringar, nyanställningar eller inköp av lager, maskiner och annan typ av utrustning och inventarier . Företagslån kan också behövas för marknadsföring av företagets varor eller tjänster.

Ett företagslån, precis som ett privatlån, amorteras vanligtvis enligt en amorteringsplan med ett belopp och ränta varje månad. Företagslån kan ibland också betalas varje kvartal eller årsvis. Vid rak amortering betalar låntagaren en fast summa i amortering tillsammans med ränta på utestående lånebelopp vid varje betalningstillfälle. Vid varje betalningstillfälle minskar därför den totala skulden och räntebeloppet reduceras (vi antar att räntesatsen är oförändrad). Detta innebär att månadsbetalningen blir lägre för varje betalningstillfälle eftersom räntekostnaden minskar i takt med att skulden sjunker. I början av återbetalningsperioden är därför betalningarna större och när skulden minskar sjunker även räntekostnaden för lånet vid varje betalningstillfälle. Rak amortering används också vanligtvis vid bostadslån.

Icke-rak amortering – annuitetslån

Kopiera länk hit

Annuitetslån är en annan låneform där summan av amorteringsbeloppet och räntan är lika stora över hela återbetalningsperioden. Låntagaren betalar alltså samma belopp vid varje betalningstillfälle. En förutsättning för annuitetslån är att räntan är oförändrad, alltså att det är en fast ränta under hela betalningsperioden. Den totala räntekostnaden blir ofta högre vid ett annuitetslån jämfört med ett lån som betalas tillbaka med rak amortering. Den totala lånekostnaden blir alltså normalt lägre vid rak amortering. Fördelen med annuitetslån är dock att betalningarna fördelas jämnt över hela återbetalningsperioden, och låntagaren slipper stora inbetalningar i början av lånet. Annuitetslån ger med andra ord låntagaren en mer överskådlig avbetalningsplan. Annuitetslån används ofta för lån till konsumtion, till exempel vid fordonslån. 

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren betalar tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.