Personalstiftelse

Personalstiftelse är en stiftelse grundad av en arbetsgivare för att främja sina arbetstagares eller deras efterlevandes välfärd.

Vad är en stiftelse?

Kopiera länk hit

En stiftelse förvaltar tillgångar för ett bestämt syfte. Tillgången kan till exempel vara en ekonomisk förmögenhet, aktier eller fastigheter, och syftet kan vara att dela ut stipendier till studenter, samla in pengar för ett speciellt ändamål eller sörja för någons försörjning. Stiftelser har inga ägare som företag har, utan tillgången förvaltas av en styrelse eller förvaltare. En stiftelse är inte heller skattskyldig på samma sätt som ett företag är. Skattereglerna skiljer sig beroende på vilken typ av stiftelse det är tal om. Det finns nämligen olika typer av styrelser, till exempel insamlingsstiftelser, pensionsstiftelser och personalstiftelser.

Personalstiftelse – en trygghetsstiftelse

Kopiera länk hit

En personalstiftelse är en trygghetsstiftelse som ska främja arbetstagarnas eller deras efterlevandes välfärd. Det går att begränsa stiftelsens medel till en mindre grupp av de anställda. Företaget sätter av medel till sin personalstiftelse och kan sedan ge finansiell hjälp vid till exempel arbetslöshet, olycksfall och sjukdom eller dela ut studie-, utbildnings- och resestipendier. Syftet med stiftelsen kan också vara att tillhandahålla en idrottsplats eller semesterbostäder till sina anställda. Medel från stiftelsen får däremot inte delas ut som pension, lön eller förmåner som en arbetsgivare är skyldig att betala. Skattemässigt kan en personalstiftelse vara fördelaktig när en arbetsgivare vill främja personalens välfärd på olika sätt.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.