Operationell leasing

Operationell leasing fungerar ungefär som ett hyresavtal där äganderätten till produkten finns kvar hos leasinggivaren.

Operationell leasing – ett hyresavtal

Kopiera länk hit

Leasing innebär att en privatperson eller ett företag hyr produkter till exempel bilar, maskiner och IT-utrustning till en fast månadskostnad under en överenskommen period. Det är alltså ett sätt att finansiera utrustning utan att behöva binda upp kapital

Operationell leasing kan liknas vid ett hyresavtal och innebär att leasinggivaren har kvar äganderätten till den produkt som hyrs ut. Service, försäkring och eventuella reparationer ingår i avtalet. När ett operationellt leasingavtal går ut återlämnas produkten till leasinggivaren. Ett operationellt leasingavtal kan sägas upp i förväg av leasinggivaren. Även leasingtagaren kan normalt säga upp ett operationellt leasingavtal men då till en extra kostnad.

Operationell leasing – finansiell leasing

Kopiera länk hit

Finansiell leasing kan liknas vid ett avbetalningsköp. Alla risker och fördelar med ägandet går i princip över till leasingtagaren vid finansiell leasing. Formellt ägs produkten fortfarande av leasinggivaren men alla ekonomiska risker och fördelar överförs alltså till leasingtagaren. Det innebär bland annat att leasingtagaren betalar för service, försäkring och eventuella reparationer. När avtalet löpt ut kan leasingtagaren köpa loss produkten till ett överenskommet restvärde.

Skillnaden mellan finansiell- och operationell leasing är alltså riskfördelningen. Vid operationella leasingavtal stannar både riskerna och fördelarna med ägandet hos leasinggivaren medan de överförs till leasetagaren vid finansiella leasingavtal. Om produkten slits och tappar i värde är det leasetagarens risk vid finansiell leasing och leasinggivarens risk vid operationell leasing.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Leasing

Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.