Ocker

Ocker är ett brott enligt svensk lag och innebär att en person har utnyttjat en annan persons utsatta situation eller oförstånd för att få igenom ett oskäligt ekonomiskt avtal.

Ett brott enligt svensk lag

Kopiera länk hit

När en person utnyttjar en annan persons lättsinne, oförstånd, trångmål eller beroendeställning för att få till stånd ett ekonomiskt avtal som står i uppenbart missförhållande till vad som är vedertaget kallas det för ocker. Detta är ett brott enligt svensk lag och kan ge upp till två års fängelse om brottet anses som grovt.

Vad är ockerränta?

Kopiera länk hit

Ett tydligt exempel på ocker är när en privatperson eller ett företag lånar ut pengar till en oskäligt hög ränta eller en ränta som är högre än vad som tillåts enligt lag. En låntagaren som befinner sig i en ekonomiskt pressad situation eller i oförstånd har kanske utnyttjas till att avtala om en räntesats som är orimligt hög i relation till motprestationen. Det finns dock inga specifika siffror på vad som räknas som en orimligt hög räntesats och därför måste det avgöras i varje enskilt fall om det ska bedömas som ockerränta eller inte. Däremot införde man år 2018 ett räntetak för högkostnadskrediter, vilket förhindrar aktörer från att ta ut en effektiv ränta som är 40 procentenheter högre än Riksbankens aktuella referensränta .

Undvik ockerränta

Kopiera länk hit

I Sverige är det främst Finansinspektionen som kontrollerar och hjälper till att motverka ockerräntor, eftersom det är Finansinspektionens uppgift att ställa krav på de olika aktörerna på lånemarknaden. Ett bra sätt att undvika ockerränta är att jämföra olika långivare på marknaden. På så sätt får man en bra överblick av hur de olika räntesatserna ser ut för det specifika lånet och kan själv välja den långivare som erbjuder lägst ränta. Däremot gäller det alltid att vara uppmärksam på andra avgifter, såsom aviseringsavgifter och uppläggningsavgifter, som kan göra lånet dyrare än hos andra aktörer.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Referensränta

Referensränta är en räntesats som fastställs av Riksbanken.