Ob-tillägg

Ob-tillägg är en extra ersättning för ordinarie arbete utfört under obekväm arbetstid.

Extra ersättning för arbete utfört under obekväm arbetstid

Kopiera länk hit

Vid arbete som är schemalagd under obekväm arbetstid utgår vanligtvis ett ob-tillägg eller en ob-ersättning. Den som är anställd kan alltså få extra betalt för arbete som utförs under obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid, som också kallas ob-tid eller förskjuten arbetstid, är ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger. Obekväm arbetstid och ob-tillägg är inte reglerad i arbetstidslagen, utan förhandlas och avtalas fram i kollektivavtal eller i enskilda anställningsbevis . Det innebär att en arbetsgivare som inte har kollektivavtal inte heller behöver betala ut en extra ersättning till sina anställda för arbete utfört under obekväm arbetstid, men att ob-tillägg i dessa fall kan förhandlas fram mellan arbetsgivaren och de anställda i ett anställningsavtal.

Hur mycket ob-tillägg en anställd med kollektivavtal eller annat avtal får varierar mellan olika branscher och verksamheter. Ersättningens storlek beror också på när den obekväma arbetstiden är schemalagd. Ett ob-tillägg är ofta högre under storhelger som jul, nyår och midsommar än under vanliga helger och vardagskvällar.

Ersättning vid obekväm arbetstid och ersättning vid övertid

Kopiera länk hit

Det ob-tillägg som vanligtvis utgår för arbete förlagt på obekväm arbetstid ska inte blandas samman med övertidsersättning. Obekväm arbetstid och övertid är alltså inte samma sak. Övertid regleras enligt arbetstidslagen, och är tid som en arbetsgivare vill att en anställd ska arbeta utöver den ordinarie arbetstiden. Ersättning för övertid är, enligt många kollektivavtal, högre än ob-tillägget, och det går oftast inte att få både ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt. Sammanfaller den beordrade övertiden med obekväm arbetstid är det normalt övertidsersättning som gäller. Ibland kan även övertid tas ut i form av ledighet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett bevis för att man har en anställning och specificerar de överenskomna arbetsvillkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.