Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett bevis för att man har en anställning och specificerar de överenskomna arbetsvillkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Därför ska du be om ett anställningsbevis

Kopiera länk hit

Anställningsbeviset fungerar som bevis för din anställning. Med ett anställningsbevis som underlag är det lättare att kräva din rätt hos facket om du skulle råka illa ut på jobbet. Förutom att kräva laglig rätt är anställningsbeviset också ett säkert sätt att veta vad som är bestämt gällande arbetsvillkoren. Genom att få se hela överenskommelsen skriftligen är risken för missförstånd avseende villkor betydligt lägre. Enligt lag har du rätt att få ett anställningsbevis inom en månad från den dagen som du har påbörjat din anställning. Anställningsbevis kan också kallas för anställningsavtal eller arbetskontrakt, men ska inte förväxlas med ett arbetsintyg som istället bevisar en redan avslutad anställning.

Detta ingår i ett anställningsbevis

Kopiera länk hit

Båda parter, det vill säga arbetstagare och arbetsgivare , skriver under anställningsbeviset. I överenskommelsen finns arbetstagarens respektive arbetsgivarens detaljer, såsom namn och adress, för att kunna identifiera vilka som har ingått avtalet. Vidare specificerar beviset i viss mån vilka arbetsuppgifterna är och vilken typ av anställning det gäller, till exempel tillsvidareanställning, provanställning eller visstidsanställning. Anställningens tillträdesdag, hur mycket du ska jobba, huruvida arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte, samt hur mycket du tjänar, är annan information som ska finnas med i anställningsbeviset. Om det finns avdrag för till exempel kost eller logi, eller specifika bestämmelser kring semesterersättning eller uppsägningstider ska även detta inkluderas. Likaså eventuell ersättning vid övertid och tillägg för obekväm arbetstid.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.