Netto

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Skillnad mellan netto och brutto

Kopiera länk hit

Motsatsen till netto är brutto och beskriver beloppet före skatt och eventuella avdrag. Termen netto används även i andra sammanhang och kan exempelvis syfta på vikten av en produkt med avdrag för förpackningens vikt så kallad nettovikt.

Nettolön

Kopiera länk hit

Nettolön är beloppet som återstår efter skatteavdrag. Restbeloppet betalas sedan ut kontant till den anställda.

Nettoomsättning

Kopiera länk hit

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter med avdrag för rabatter och skatter. Nettoomsättningen bokförs årligen och finns att hitta i resultaträkningen .

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Brutto

Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.