Monopolistisk konkurrens

Monopolistisk konkurrens innebär att flera aktörer på marknaden erbjuder en liknande produkt.

Flera aktörer med liknande produkter

Kopiera länk hit

Monopolistisk konkurrens är en typ av marknadsform där ett stort antal aktörer erbjuder liknande produkter. Exempel på företag som har monopolistisk konkurrens är kläd- och läsktillverkare eller snabbmatsrestauranger. Produkterna som företagen erbjuder är inte exakt likadana utan skiljer sig en aning och det finns en hård konkurrens mellan företagen. En marknad med monopolistisk konkurrens är inte stängd. Det innebär att företag kan komma in på marknaden men också lämna den när som helst.

Profilera varumärket i en monopolistisk konkurrens

Kopiera länk hit

För många konsumenter är varumärket viktigt i en monopolistisk konkurrens. De är därför beredda att betala extra för en produkt från just det varumärket. Företag som ingår i en monopolistisk konkurrens försöker därför ofta stärka sitt varumärke för att skapa lojala kunder som är villiga att betala ett högre pris för företagets produkter. Monopolistisk konkurrens kallas ibland för märkeskonkurrens. Vid en monopolistisk konkurrens kan alltså ett företag höja sina priser utan att förlora sina kunder. På en marknad med perfekt konkurrens skulle en kund välja att gå till ett annat företag om företaget höjer sina priser.

Fördelar och nackdelar med monopolistisk konkurrens

Kopiera länk hit

I en monopolistisk konkurrens är marknaden dynamisk. Nya företag kan komma in på marknaden med produkter som konkurrerar med ny innovation och originalitet. Det finns därför en mångfald i utbudet av produkter på marknaden, och konsumenten kan välja den produkt som bäst stämmer överens med dennes behov och smak. En nackdel för företag i en monopolistisk konkurrens är de höga marknadsföringskostnader som konkurrensen ofta innebär. För att sticka ut på marknaden måste företaget marknadsföra sig för att uppnå önskad försäljning. Fördelen för företagen är dock att de ofta får en stor skara lojala kunder som efterfrågar just deras produkter.

Monopolistisk konkurrens, monopol och oligopol

Kopiera länk hit

Monopolistisk konkurrens skiljer sig från både monopol och oligopol . Vid ett monopol har en aktör full kontroll över marknaden och kan sätta priser utan att påverkas av konkurrerande företag. Vid ett oligopol finns ett fåtal företag, minst två, på marknaden som säljer en liknande produkt. Oligopol kallas ibland för fåtalskonkurrens. Om företagen går ihop för att störa den fria konkurrensen talar man om karteller.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Monopol

Monopol är ett marknadstillstånd som innebär att en enda aktör har full kontroll över en marknad och därför kan sätta priser utan påverkan av konkurrens från andra aktörer.

Oligopol

Oligopol är en marknadsform där endast ett fåtal företag säljer en viss typ av produkt eller tjänst.