Monopol

Monopol är ett marknadstillstånd som innebär att en enda aktör har full kontroll över en marknad och därför kan sätta priser utan påverkan av konkurrens från andra aktörer.

Statliga eller privata monopol

Kopiera länk hit

Man kan dela upp monopolen i två kategorier; statliga och privata. Om en tjänst eller produkt ägs av ett privatägt företag med ensamrätt på marknaden kallas detta för privat monopol. Om det däremot finns en lagstiftning som förbjuder andra aktörer att sälja en viss vara eller tjänst, och om det är staten själv som tillåts bedriva verksamheten, är detta ett exempel på ett statligt monopol. I båda fallen är det en enskild aktör som kontrollerar marknaden, även om vägen till monopolet kan se olika ut. Ett privat företag kan i teorin få monopol genom att konkurrera ut alla andra aktörer på marknaden, men detta är väldigt svårt i praktiken och därmed mycket ovanligt. Vanligare förekommande är att ett företag har patent på sin produkt eller tjänst vilket helt enkelt ger dem fullständigt kontroll över marknaden.

Monopol i Sverige

Kopiera länk hit

I Sverige har staten kontroll över alkoholförsäljningen via Systembolaget och detta räknas således som ett statligt reglerat monopol. Detsamma gäller spel och betting som staten kontrollerar via aktörer som Svenska Spel och ATG. Genom åren har flera så kallade avregleringar genomförts. Detta innebär omvandlingar från monopolistiska strukturer till konkurrensutsatta marknader.

Monopol är motsatsen till fri konkurrens

Kopiera länk hit

En vanlig invändning mot monopol är just den fria konkurrensen , som alltså är motsatsen till innebörden av ett monopol. Rätten för medborgare att kunna välja själva, liksom möjligheten att attrahera konsumenter med bättre kvalitet och lägre priser, är två vanliga argument mot en monopolistisk struktur.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.