Minnesgåva

En minnesgåva är något man skänker till en välgörenhetsorganisation, stiftelse, insamling eller fond i samband med en persons bortgång. Det kan också vara en gåva från en arbetsgivare till en anställd.

När ger man en minnesgåva?

Kopiera länk hit

När en person har gått bort kan man välja att ge bort en så kallad minnesgåva i personens namn för att hedra personens minne. Det kan handla om att skänka en summa pengar till en välgörenhetsorganisation, stiftelse , insamling eller fond, eller förening som betydde mycket för den bortgångne personen. Minnesgåvan ges bort i samband med minnesstunden eller begravningen och många önskar detta istället för att gästerna tar med sig eller skickar begravningsblommor. Den avlidnes anhöriga kan ange önskemål om en specifik minnesgåva i begravningsinbjudan eller i dödsannonsen om man publicerar en sådan.

Det är vanligtvis en gåva i samband med någons bortgång man tänker på när man talar om minnesgåva, men en minnesgåva kan dock också ges bort till en person som inte gått bort. Det kan till exempel vara en gåva från en arbetsgivare till en anställd. Det kan handla om att den anställda fyller 50 år eller 60 år, att han eller hon har varit anställd hos samma arbetsgivare i över 20 år eller att personen avslutar sin anställning. I dessa fall är en minnesgåva skattefri och den kan bestå av allt förutom pengar, exempelvis värdepapper eller resor. Enligt huvudregeln räknas alla gåvor från en arbetsgivare till en anställd som skattepliktig inkomst, men minnesgåvor är alltså ett undantag.

Hur skänker man en minnesgåva?

Kopiera länk hit

När det handlar om minnesgåvor till en bortgången person handlar det om att hedra personens minne. Gåvan kan till exempel stödja forskning inom en sjukdom som personen led av eller hjälpa föreningar som han eller hon var aktiv i att fortsätta sitt arbete. På minnesgåvan kan man även skriva en text till den bortgångne och dennes anhöriga. Som tidigare nämnt är det oftast den bortgångne eller dennes anhöriga som har önskemål om var minnesgåvan ska gå och det är hos mottagaren (föreningen, fonden eller välgörenhetsorganisationen) som du köper minnesgåvan. Mottagaren skickar sedan ett minnesblad som bevis på din minnesgåva.

Exempel dit du kan skänka en minnesgåva

Kopiera länk hit

Minnesgåvor kan alltså skänkas till bland annat välgörenhetsorganisationer, fonder, föreningar, stiftelser eller insamlingar. Nedan följer några exempel på sådana:

  • Hjärnfonden

  • Cancerfonden

  • Hjärt- & lungfonden

  • Djurens rätt

  • WWF

  • Vi-skogen

  • Naturskyddsföreningen

  • Rädda Barnen

  • Scouterna

Relaterade ord
Stiftelse

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.