Löneväxling

Löneväxling innebär att en arbetsgivare minskar den anställdes lön i utbyte mot en förmån, till exempel högre pension. Löneväxling kan göras löpande varje månad eller vid särskilda tillfällen.

Löneväxling – en form av pensionssparande

Kopiera länk hit

Vid en löneväxling kan du som anställd sätta av en del av din bruttolön i ett pensionssparande. Detta innebär att det belopp som löneväxlas inte inkomstbeskattas nu utan först den dag pensionen betalas ut. Det kostar mindre för en arbetsgivare att betala ut pensionspremier än att betala ut lön till en anställd och därför kan arbetsgivaren, utöver den lön du avstått, också betala in några procent extra till tjänstepensionsförsäkringen. Andra fördelar med löneväxling är att det kan ge en möjlighet att gå i pension tidigare eller att gå ner i arbetstid. Det finns även möjligheter att löneväxla om andra förmåner , till exempel bilförmån.

Vem kan löneväxla?

Kopiera länk hit

För att det ska vara en fördel att löneväxla måste du ha en hög bruttolön . Nivån ändras varje år och baseras på regeringens beslut om inkomstbasbeloppet för beräkning av pension. Det är därför viktigt att du kontrollerar vilken bruttolön som gäller för att inte riskera att din allmänna pension samt föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa påverkas negativt. Tänk också på att den lön som du löneväxlar kommer att vara bunden fram till din pension, tidigast vid 55 års ålder. Du måste även kontrollera med din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling till sina arbetstagare och att ett tillägg i ditt anställningsavtal i så fall görs som reglerar förmånen.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.