Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

En likviditetsbudget visar på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga

Kopiera länk hit

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar och visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Med hjälp av en likviditetsbudget kan företag bedöma när företaget förväntar sig att få in pengar och när pengarna behöver användas.

Varför gör man en likviditetsbudget?

Kopiera länk hit

En likviditetsbudget upprättas för att enklare hantera in- och utbetalningar under ett räkenskapsår. Även om företaget gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst kan det komma lägen då företaget har större utgifter än inkomster och får problem med likviditeten . För att undvika att hamna i likviditetsproblem är det viktigt att använda en likviditetsbudget och planera för sina in- och utbetalningar.

Relaterade ord
Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.