Kundfordran

En kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt.

När ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men inte erhållit betalning för produkten kallas det kundfordran. Säljaren har med andra ord ett tillgodohavande hos köparen. Fordringen finns kvar tills den är betald, vanligtvis genom en faktura med en bestämd betalningstid. Betalningstiden, kredittiden, på en kundfordran är vanligtvis 30 dagar. Kundfordringar där det bedöms finnas en risk att kunden inte kommer att betala kallas för osäkra kundfordringar. En kundfordran som med största sannolikhet bedöms inte kommer att betalas, till exempel vid en konkurs, kallas för konstaterad kundförlust. Kundförluster är både kostsamma och tidskrävande för ett företag. Att agera snabbt med påminnelser är viktigt, och fungerar inte detta kan man vända sig till ett inkassoföretag . Vill man undvika problemet kan man ta en kreditupplysning på kunden för att bedöma kundens kreditvärdighet innan köpet. En del företag arbetar även med förskottsbetalningar.

Bokföra kundfordringar

Kopiera länk hit

En kundfordran är en omsättningstillgång i balansräkningen och ska värderas och redovisas till det belopp den förväntas bli betald till. Vid bokföring enligt faktureringsmetoden bokförs kundfakturor vid två tillfällen. Först bokförs försäljning, moms och kundfordran när kundfakturan skapas, och sedan bokas kundfordran bort vid betalningstillfället. När en verksamhet bokför med faktureringsmetoden används ofta kundreskontra för att få en god översikt över storleken på företagets kundfordringar. Information om detta går även hitta i balansrapporten, ofta bokfört på konto 1510.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.