Kontraktsränta

Kontraktsränta är en avgift som en gäldenär betalar för att få ett visst kreditutrymme.

Tillgång till ett extra låneutrymme

Kopiera länk hit

Kontraktsränta kallas också för limitränta, kreditavgift eller helt enkelt för årsavgift. Det är en avgift som en borgenär , ofta en bank eller annan långivare , tar för att en gäldenär ska kunna utnyttja ett visst låneutrymme. Det är helt enkelt en avgift för att kunna ha en kontokredit tillgänglig. Kontraktsräntan är ofta en viss procentsats på det beviljade kreditutrymmet och ska normalt betalas oavsett om pengarna lånas eller inte. I de flesta fall betalas kontraktsräntan ett år i förskott. Skulle lånet eller krediten sägas upp får gäldenären tillbaka den kontraktsränta som inte har utnyttjats. 

Snabb tillgång till kapital

Kopiera länk hit

Både privatpersoner och företag kan få en kontokredit beviljad och kopplad till sitt konto och på så sätt ha god beredskap för oförutsedda eller extra utgifter. Många företag upplever både upp- och nedgångar i sina verksamheter och vid dessa tillfällen kan ett behov av snabb tillgång till kapital uppstå. Ett företag som ska fylla på sitt lager inför en kommande julhandel kan till exempel behöva extra kapital och då använda sin kontokredit.

För att bli beviljad en kontokredit kontrollerar borgenären gäldenärens ekonomiska situation genom en kreditupplysning. En kreditupplysning är en bedömning av kreditvärdigheten, alltså betalningsförmågan, och detta styr den beviljade kreditgränsens storlek. När en gäldenär fått en kontokredit beviljad kan hen alltså göra utbetalningar trots att saldot på bankkontot är eller blir negativt. När det åter kommer in pengar på kontot kommer krediten automatiskt att betalas tillbaka med en viss ränta. Räntan på kontokrediten kallas för kreditränta och är en rörlig eller fast ränta som betalas när krediten utnyttjas. Räntesatserna skiljer sig åt mellan olika långivare. Ibland tar banken eller låneinstitutet också en uppläggningsavgift för att bevilja kontokrediten.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Kontokredit

Kontokredit är en form av kredit som innebär att du kan fortsätta betala från ditt konto även när pengarna på kontot är slut.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.