Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en tvingande lag som gäller när företag säljer varor till privatpersoner.

Konsumentköplagen mellan företag och konsumenter

Kopiera länk hit

När företag säljer varor och digitalt innehåll till privatpersoner gäller konsumentköplagen. Varor innefattar exempelvis livsmedel, kläder, möbler, djur, telefoner och bilar. Med digitalt innehåll menas till exempel operativsystem, appar, e-böcker och streamingtjänster. Konsumentköplagen gäller nya varor, begagnade varor och varor till nedsatt pris, samt vid byte av varor och när en konsument beställer en vara som sedan ska tillverkas. 

Konsumentköplagen är en tvingande lag, en så kallad indispositiv lag, vilket betyder att ett företag inte får ge eller avtala fram sämre villkor än lagen säger. Företag som inte uppfyller de krav och regler som finns i konsumentköplagen kan åläggas att betala ett vite. Det betyder helt enkelt att företaget får böta en viss summa pengar. Om ett företag och en konsument inte kan komma överens kan konsumenten göra en anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

Vad regleras i konsumentköplagen?

Kopiera länk hit

I konsumentköplagen regleras bland annat:

  • reklamationer

  • försenade eller uteblivna leveranser

  • avbeställningar

  • företagens ansvar

  • konsumenternas ansvar.

En konsument kan bland annat reklamera en vara om den inte fungerar eller om mängden eller kvaliteten inte överensstämmer med det som avtalats mellan företaget och konsumenten. Företaget ska då avhjälpa felet eller erbjuda konsumenten en ny vara. Det är företaget som måste bevisa att fel som upptäcks inte fanns när produkten köptes, alltså inte var ett ursprungligt fel. Reklamationsrätten gäller i tre år efter att varan levererats till konsumenten.

Om ett företag levererar varan senare än enligt avtalet kan konsumenten hålla inne betalningen, kräva leverans och i vissa fall häva köpet eller begära skadestånd. Konsumenten har rätt att avbeställa varan före leverans, men företaget kan i dessa fall kräva konsumenten på kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

Köplagen

Kopiera länk hit

Köplagen gäller vid köp av varor mellan företag, mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till ett företag. Köplagen är en dispositiv lag. Det betyder att dess bestämmelser gäller om inget annat avtalas mellan köpare och säljare. En köpare och en säljare kan alltså bestämma att andra villkor ska gälla än de som står angivna i köplagen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Relaterade ord
Reklamation

Reklamation är ett förfarande som köparen kan använda sig av för att påtala ett fel, brist eller dröjsmål för en tjänst eller vara och som, i vissa fall, ger denne rätt till ersättning.