Reklamation

Reklamation är ett förfarande som köparen kan använda sig av för att påtala ett fel, brist eller dröjsmål för en tjänst eller vara och som, i vissa fall, ger denne rätt till ersättning.

När kan man göra en reklamation?

Kopiera länk hit

Om du upptäcker ett fel i en tjänst eller en vara som du har köpt ger reklamationsrätten dig rätt att lämna in ett klagomål avseende detta. I Sverige gäller reklamationsrätten i tre år. Konsumentköplagen säger dock att felet på varan måste ha visat sig inom sex månader för att kunna räknas som ursprungligt, vilket är ett krav för att köparen ska kunna göra en reklamation. Lämnas klagomålet in senare än så är det upp till köparen att bevisa att felet är ursprungligt. Får kunden rätt är det säljarens skyldighet att ersätta varan, reparera varan eller att betala tillbaka pengarna.

Åtgärder vid en reklamation

Kopiera länk hit

Vilken åtgärd som lämpar sig bäst beror på reklamationen i fråga. Vill du till exempel lämna tillbaka ett par byxor som var trasiga när du fick dem är det bästa alternativet antagligen att säljaren byter ut dem mot ett par nya. Upptäcker du ett fel på din nyinköpta barnvagn kan en reparation istället vara den bästa lösningen. Oavsett om säljaren ersätter varan, reparerar varan eller betalar tillbaka pengarna ska åtgärden ske "inom skälig tid" från det att du gjorde reklamationen. Vad som anses som skälig tid skiljer sig från bransch till bransch, men ska motsvara den tid som det normalt tar att reparera eller ersätta den specifika varan.

Vad händer om man gör sin reklamation för sent?

Kopiera länk hit

Om du vill reklamera ett dröjsmål eller fel, men inte lämnar in ditt klagomål i tid kommer din reklamation inte att ses som giltig. Du som köpare mister därmed din möjlighet att kunna reklamera tjänsten eller varan och säljaren har ingen skyldighet att åtgärda felet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.