Joint venture

Joint venture innebär att två eller flera företag samarbetar i ett gemensamt bolag, reglerat genom avtal eller samägande av tillgångar för att dela på risker och vinster.

Köp av andra företag eller organisk tillväxt

Kopiera länk hit

Joint venture innebär att två eller flera företag går samman genom avtal för att driva en verksamhet tillsammans. Genom att samarbeta delar man på riskerna. Joint venture kan till exempel vara fördelaktigt när ett företag vill etablera sig på en ny marknad där ett nära samarbete med en lokal partner kan gynna uppstarten. Syftet med en joint venture är att man delar riskerna, men istället för att investera i aktier i ett redan befintligt bolag innebär en joint venture att man även samarbetar genom olika avtal. Man kan vara antingen en passiv eller aktiv ägare i ett joint venture, som ibland även kallas samriskföretag, samarbetsbolag eller konsortier.

Olika typer av joint venture

Kopiera länk hit

Den vanligaste formen av joint venture är när två eller flera företag startar ett nytt företag tillsammans och delar på beslutfattandet, riskerna och eventuella vinster. Joint venture-parterna upprättar avtal där man gör överenskommelser om hur de ska agera i olika situationer. En joint venture kan även vara en allians mellan två bolag där omfattande samarbetsavtal styr hur samarbetet ska fungera. Den sista typen av joint venture kallas ibland för gemensamma tillgångar och innebär att företagen samäger tillgångar och resurser.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.