Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen reglerar all beskattningsbar inkomst för både juridiska och fysiska personer och innefattar tre inkomstslag – kapital, tjänst och näringsverksamhet.

Detta täcker Inkomstskattelagen

Kopiera länk hit

Inkomstskattelagen tillämpades första gången taxeringsåret 2002 och täcker i stort sett alla bestämmelser som rör statlig och kommunal inkomstskatt, samt expansionsfondsskatt. Den ersatte då 35 gamla lagar, bland annat lagen om statlig inkomstskatt och kommunalskattelagen. Inkomstskattelagen reglerar den beskattningsbara inkomsten för såväl fysiska som juridiska personer och inkluderar tre inkomstslag – kapital, tjänst och näringsverksamhet. För juridiska personer kommer främst det sistnämnda inkomstslaget i fråga, medan fysiska personer kan ha inkomster inom samtliga inkomstslag.

Förklaring av de tre inkomstslagen

Kopiera länk hit

Nedan följer en kort förklaring av de tre olika inkomstslagen, vilket ger dig att få en bättre bild av hur du ska beskattas och vad som ska beskattas. Det är också till hjälp för att bedöma vilka avdrag som kan göras.

  1. Kapital – Detta inkomstslag gäller för fysiska personer och dödsbon. Här ingår inkomster som till exempel utdelning på aktier och andelar, reavinst på aktier och fonder samt ersättning vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet eller lotterivinster som inte är skattefria.

  2. Tjänst – Detta inkomstslag gäller för fysiska personer och täcker inkomster från till exempel anställning, pension , hobbyverksamhet, tillfällig försäljning eller livränta.

  3. Näringsverksamhet – Detta inkomstslag gäller för juridiska personer samt fysiska personer som har en skattepliktig verksamhet med vinstsyfte. Tänk dock på att det även finns vissa tillgångar som beskattas inom detta inkomstslag, trots att de inte ingår i en näringsverksamhet.

Inkomstskatt för fysiska respektive juridiska personer

Kopiera länk hit

Hur inkomstskatten ser ut beror alltså på om det är frågan om en fysisk eller juridisk person, och skatteberäkningarna görs baserat på skattetabeller. För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 22 % på den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten för fysiska personer beräknas utifrån den övre och den nedre brytpunkten, kommunens skattesats samt kapitalinkomst (30 %).

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.