Inkomstpension

Inkomstpensionen är, tillsammans med premiepensionen, en del av den allmänna pensionen, båda är inkomstgrundande.

Mer om Inkomstpension

Kopiera länk hit

 Allmän pension, tjänstepension och privat sparande

Kopiera länk hit

Pensionen består ofta av tre olika delar: allmän pension från staten som administreras av Pensionsmyndigheten, tjänstepension från arbetsgivaren och privat sparande. Den allmänna pensionen delas i sin tur upp i inkomstpension och premiepension, se nedan. De flesta som arbetar har via kollektivavtal eller annan tjänstepensionslösning också en tjänstepension. Många försöker också spara pengar i eget pensionssparande för att öka på sin pension. Detta sparande är frivilligt.

Inkomstpension – en del av den allmänna pensionen

Kopiera länk hit

Den som bor och arbetar i Sverige får allmän pension som grundar sig på personens inkomster under förvärvslivet. Allmän pension består av inkomstpension och premiepension. 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten går till inkomstpensionen. Det är därmed den största delen av den allmänna pensionen. För varje år en person arbetar får hen pensionsrätter som ligger till grund för pensionen. Inkomstpensionens storlek påverkas av hur mycket man tjänar, lönernas allmänna utveckling samt när man går i pension, alltså vid vilken ålder. Det finns dock ett inkomsttak på den allmänna pensionen, vilket innebär att den som har inkomster över ett visst belopp inte får pensionsrätter på inkomsten som överstiger detta belopp. Även den som studerar med studiebidrag, är föräldraledig, har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning tjänar in till allmän pension. Däremot ges inte allmän pension på till exempel kapitalvinster, barnbidrag, inkomster intjänade i andra länder och underhållsstöd.

Till inkomstpensionen kan också ett inkomstpensionstillägg betalas ut, och den som inte har haft någon inkomst, eller en väldigt låg inkomst, får garantipension som bland annat baseras på inkomsten och hur länge personen bott i Sverige.

En mindre del, 2,5 procent, av den allmänna pensionen går till premiepensionen. Den här delen kan placeras i olika fonder. Om man inte aktivt väljer en eller flera fonder placeras premiepensionen hos Ap7 Såfa.


Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.