GLN-nummer

GLN-nummer är ett lokaliseringsnummer som företag använder för att identifiera olika platser i leveranskedjan. Förknippas ofta med e-fakturering.

GLN är en förkortning för Global Location Number och är alltså ett unikt lokaliseringsnummer som företag kan använda för att hitta platser som ingår i leveranskedjan, detta kan exempelvis vara:

  • Fysiska platser såsom arbetsställen och filialer.

  • Funktionella platser, till exempel fakturamottagare.

  • Juridiska enheter, till exempel en myndighet eller ett företag.

  • Digitala platser, till exempel ett IT-system som används vid registrering av elektroniska meddelanden.

GLN-nummer och e-fakturor

Kopiera länk hit

GLN-nummer är något som ofta benämns i samband med e-fakturor . Det är inget krav att använda sig av GLN, oavsett om man vill skicka eller ta emot e-fakturor. Istället är det något som främst används av större företag och kommuner för att rikta e-fakturor till en specifik avdelning eller filial inom bolaget. Mindre bolag använder i regel sig inte av GLN, utan där görs e-fakturakopplingen på organisationsnummer istället.

Läs mer om e-fakturering i Fortnox

Kopiera länk hit

Vill du lära dig mer om hur du kan förenkla ditt arbete med inkommande och utgående fakturor med hjälp av e-fakturering finns en bra Kom igång-guide för hur du kommer igång i Fortnox.

Relaterade ord
E-faktura

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt.