E-faktura

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt.

En e-faktura, även kallad EDI (Electronic Data Interchange), fungerar i princip på samma sätt som en pappersfaktura. En skillnad är dock att fakturan, istället för att skickas till en fysisk brevlåda, skickas elektroniskt till en internetbank. E-fakturor kan godkännas i förväg via internetbanken och betalningen dras då automatiskt från kontot på förfallodagen. En stor fördel med e-fakturor är att samtliga fakturor samlas på ett och samma ställe, i internetbanken. Vid behov är det lätt att hitta gamla fakturor och få en bra överblick.

Nya krav för e-faktura

Kopiera länk hit

Begreppet e-faktura refererar till elektroniska fakturor generellt sett, dock finns det flera olika format för e-fakturor. I Sverige har vi haft en svensk fakturastandard sedan 2004 som kallas Svefaktura 1.0. Sedan 2019 finns dock nya riktlinjer för e-fakturor. Den 1 april 2019 infördes en ny lag som innebär att samtliga fakturor till den offentliga sektorn måste skickas via e-faktura. E-fakturorna måste även följa en särskild standard, så kallad PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line), om inget annat överenskommits. PEPPOL är en standard för att skicka och ta emot elektroniska dokument på. Genom PEPPOL standarden blir e-handel och e-upphandlingar enklare, både inom Sveriges gränser och utanför. I PEPPOL-nätverket finns en färdig avtalsmodell, global adressbok, standardiserat meddelandeformat samt ett standardiserat sätt att kommunisera.

Så fungerar e-fakturor

Kopiera länk hit

För att skicka en e-faktura behöver du först ha en e-fakturakoppling till mottagaren. Du aktiverar e-fakturakopplingen via ditt affärssystem. Fortnox har ett etablerat affärssystem som stödjer fakturering enligt den europeiska standarden för e-fakturor, PEPPOL BIS Billing 3. Eftersom e-fakturan skickas elektroniskt krävs varken utskrifter, kuvert eller frankering. För mottagaren innebär e-faktura en snabbare och enklare betalning eftersom all betalningsinformation redan finns angivet på e-fakturan. Här står redan totalbelopp, OCR-nummer och förfallodatum. Det enda som mottagaren behöver göra är att godkänna fakturan.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.