Generell borgen

Generell borgen är ett borgensåtagande där borgensmannen åtar sig gäldenärens nuvarande och framtida skulder.

Mer om Generell borgen

Kopiera länk hit

Borgen – en extra säkerhet

Kopiera länk hit

Borgen innebär att en eller flera personer tar ekonomiskt ansvar för någons annans skulder och fungerar som säkerhet för borgenären, alltså den som lånar ut pengar. Den som går i borgen för någon kallas borgensman, och den som lånar pengar kallas gäldenär. Om låntagaren, gäldenären, inte kan betala sin skuld är det borgensmannens ansvar att betala. Det betyder dock inte att gäldenären är fri från sin skuld. Borgensmannen har en så kallad regressrätt mot gäldenären och har rätt att återkräva beloppet.

Generell borgen

Kopiera länk hit

Det finns olika typer av borgensåtaganden. Den vanligaste borgensförbindelsen är en proprieborgen som innebär att borgenären kan kräva att borgensmannen ska betala gäldenärens skuld direkt. I detta fall tecknas en borgensförbindelse ”såsom för egen skuld”. Vid en enkel borgen däremot kan borgenären först kräva betalning av borgensmannen efter att ha visat att gäldenären inte kan eller kommer att kunna betala sin skuld genom till exempel utmätningsförsök eller konkurs .


Tecknas en generell borgen betyder detta att borgensmannen åtar sig ett betalningsansvar för gäldenärens alla skulder, både de som finns nu och de som eventuellt kan uppstå längre fram. En generell borgen kan dock begränsas till ett visst belopp. En generell borgen utan beloppsbegränsningar bör inte tecknas för privatlån, så kallade konsumentkrediter, enligt Finansinspektionens regler. I kommersiella sammanhang kan dock en borgenär kräva en generell borgen för till exempel ett företags nuvarande och framtida skulder. Borgen kan alltså vara med eller utan beloppsbegränsningar. Generell borgen brukar endast tecknas när borgensmannen har ett nära samband med företaget, till exempel som ägare eller VD.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Relaterade ord
Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.