Fordonsskatt

Fordonsskatt är en skatt för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg.

Fordonsskatt är en skatt för motordrivna fordon

Kopiera länk hit

Fordonsskatt ska betalas enligt reglerna i vägtrafikskattelagen för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg. Skatten omfattar personbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar och släpvagnar. Veteranfordon, avställda fordon, traktorer som hör till skatteklass II och tillfälligt registrerade fordon är exempel på fordon som inte är skattepliktiga. Skatten har varit obligatorisk för fordon sedan 1922. Från 2018 gäller även Bonus Malus som innebär att fordonsskatten även ska regleras utifrån hur miljöskadligt fordonet är. Skattens storlek fastställs därmed beroende på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt. Året när fordonet togs i bruk avgör hur skatten räknas fram. Hur ofta ett fordon används har däremot inget med skattens storlek att göra. Vid några speciella tillfällen kan även hemkommun, antal axlar på fordonet, kopplingsanordning och användningssätt påverkar fordonsskatten.

Betalning av fordonsskatt

Kopiera länk hit

Fordonsskatten ska betalas en gång per år eller var fjärde månad för fordon med hög fordonsskatt. Slutsiffran på fordonets registreringsnummer bestämmer när skatten ska betalas där siffrorna ett till nio representerar månader under året. Det är fordonets registrerade ägare som är skyldig att betala in fordonsskatten.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har sammanställt en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.