Egenanställd

En egenanställd är en person som utför uppdrag åt uppdragsgivare utan att starta eget företag.

Hur fungerar en egenanställning?

Kopiera länk hit

Egenanställning, även kallat frilansare utan företag, innebär att en person driver en egen verksamhet utan att ha F-skatt . Som egenanställd tar du betalt för tillfälliga uppdrag och fakturerar dina kunder utan företag. En egenanställning är ett alternativ till personer som vill kunna påverka sin arbetssituation utan att starta eget företag, men kan också vara en bra start om man vill testa sin affärsidé innan man startar företag.

Fakturera utan företag

Kopiera länk hit

Som egenanställd fakturerar du utan företag genom att vara ansluten till ett egenanställningsföretag, även kallat plattformsföretag eller faktureringsföretag. Egenanställningsföretaget är godkänt för F-skatt och fungerar som en arbetsgivare för egenanställda genom att ta hand om det administrativa arbetet – till exempel betalning av skatt, arbetsgivaravgift, moms, fakturering och lön mot en viss provision. 

Du som är egenanställd ansvarar själv för att söka kunder och uppdrag. När du är klar med uppdraget lämnar du in ett fakturaunderlag till egenanställningsföretaget som sedan skickar ut en faktura till uppdragsgivaren. En del uppdragsgivare vill bara arbeta med uppdragstagare som har F-skatt. Frilansare med A-skatt kan också utföra tillfälliga uppdrag men behöver då ansluta sig till ett egenanställningsföretag.

Skillnaden på frilansare och egenanställda

Kopiera länk hit

Skillnaden mellan en egenanställd person och en frilansare är hur faktureringen och det administrativa arbetet utförs. En frilansare kan vara egenanställd genom ett egenanställningsföretag. Då kallas det för egenanställning eller frilansare utan företag. Men en frilansare kan även ha ett eget företag och vara godkänd för F-skatt. Då fakturerar personen direkt till uppdragsgivaren utan att använda ett egenanställningsföretag som mellanhand.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
A-skatt

A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

Affärside

Affärsidén är företagets grund. Den beskriver syftet med verksamheten och hur företaget ska tjäna pengar.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.