Debiteringsgrad

Debiteringsgraden anges i procent och visar antal debiterade timmar i förhållande till antal arbetade timmar och är ett nyckeltal som används av tjänsteföretag.

Ett nyckeltal för att bedöma effektivitet

Kopiera länk hit

Debiteringsgrad, ibland kallad beläggningsgrad, används av tjänsteföretag såsom konsultföretag som ett slags nyckeltal för framgång. Den arbetstid som företaget kan fakturera kunderna kallas debiterbar tid eller direkt tid. Arbetstid för till exempel administration och utbildning som inte kan faktureras kallas indirekt tid. Debiteringsgraden visar debiterad tid i förhållande till totalt antal arbetstimmar. Debiteringsgraden kan mätas individuellt, på en viss grupp i personalstyrkan eller för all personal tillsammans på företaget. En hög debiteringsgrad visar att företaget går bra och det påverkar resultatet positivt. Debiteringsgraden hjälper företaget att hitta rätt timpris för att täcka kostnader och nå önskad vinstmarginal . Om ett företag har låg debiteringsgrad kan ett högre timpris vara aktuellt för att klara målen och tvärtom kan en hög debiteringsgrad tillåta ett lägre timpris. Nyckeltalet kan även användas för att visa när under året företaget har hög arbetsbelastning och behöver ta in extra personal.

Formel för debiteringsgrad

Kopiera länk hit

Debiteringsgraden anges i procent och beräknas genom att debiterbar tid divideras med totalt arbetad tid. Om ett företag till exempel under ett år debiterar 2000 timmar och antalet tillgängliga timmar är 2500 är företagets debiteringsgrad 80 %. En konsult som fakturerat 30 timmar av en arbetsvecka på 40 timmar har en debiteringsgrad på 75 %. Företag som använder nyckeltalet följer ofta upp det regelbundet, till exempel veckovis, månadsvis eller kvartalsvis för att på så sätt kunna följa utvecklingen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.