Bankkoppling

En koppling mellan bank och ekonomisystem för att underlätta bokföring och fakturahantering.

Bankkoppling är en teknisk tjänst som är uppbyggd för att synkronisera information mellan banker och ekonomiprogram. Genom en bankkoppling integrerar du ditt ekonomisystem med din bank för att få ett automatiskt flöde för exempelvis kundinbetalningar, korttransaktioner, löneutbetalningar och leverantörsbetalningar.

Fördelar med bankkoppling

Kopiera länk hit

Den främsta fördelen med att använda bankkoppling är att du sparar mycket tid. Till exempel kan du skicka leverantörsbetalningar direkt från programmet, så du slipper mata in långa och krångliga OCR- och bankgironummer manuellt inne på banken. utbetalningar och inbetalningar läses in och matchas dagligen mot leverantörs- och kundfakturor helt automatiskt, så du själv slipper hålla koll på vad som betalats och inte.

Bankkopplingar i Fortnox

Kopiera länk hit

Fortnox erbjuder automatiska bankkopplingar till samtliga av de stora svenska bankerna. Kika gärna i vårt användarstöd för att läsa om hur du kommer igång med en automatisk koppling till just din bank.

Relaterade ord
Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.