Avvikelseperiod

Avvikelseperiod är den period som avvikelser i ordinarie schema hämtas ifrån när man pratar om lön.

Avvikelseperiod kallas den period som eventuella avvikelser från ordinarie schema hämtas från i samband med lönehanteringen. Om en anställd har löneperiod för innevarande månad innebär det att man får sin lön utbetald i förskott. Även om du skulle ha varit sjuk under en månad, så får du full lön för den månaden (förutsatt att du inte varit borta även föregående månad). Avdraget för sjukfrånvaron görs nämligen först på lönen nästkommande månad. Man benämner då månaden innan som avvikelseperiod. Avvikelse- och löneperioden behöver nödvändigtvis inte vara en kalendermånad, utan kan ibland överlappa mellan olika månader. För timanställda som inte får lön i förskott är avvikelseperiod och intjänandeperiod densamma. Då betalas det du arbetat och den frånvaro du har haft ut under följande månad.

Exempel på avvikelseperiod

Kopiera länk hit

En person som är anställd med innevarande månad har varit sjuk under fyra dagar i september. Eftersom lönen som betalas ut i september har avvikelseperiod augusti, där den anställda hade full närvaro, får hon fullt utbetald lön i september. På lönen som betalas ut i oktober däremot, då september är avvikelseperiod, görs justeringen för sjukfrånvaron.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetstidsschema

Ett arbetstidsschema är ett schema som fastställs av arbetsgivaren där den anställdes ordinarie arbetstid ska finnas med.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.