Arbetstidsschema

Ett arbetstidsschema är ett schema som fastställs av arbetsgivaren där den anställdes ordinarie arbetstid ska finnas med.

Arbetstidsschema fastställs av din arbetsgivare och är alltså ett schema över de timmar och dagar du ska arbeta. Arbetstidslagen reglerar arbetstidens längd, inklusive ordinarie arbetstid, övertid, viloperioder, raster och liknande. Om du är anställd enligt kollektivavtal finns andra regler som arbetsgivaren måste följa, bland annat vad som är ordinarie arbetstid samt övertid inom den specifika branschen. Här finns även regler för ersättning vid övertid. Om det saknas kollektivavtal följer arbetsgivare arbetstidslagen. I den finns dock inga regler gällande rätten till ersättning vid övertid eller jour. Istället måste den anställde komma överens med arbetsgivaren gällande ersättningar för extra arbete.

Vad säger lagen?

Kopiera länk hit

När arbetsgivare utformar arbetstidsscheman måste de alltså ta hänsyn till ett flertal regler och lagar. Detta handlar om såväl ordinarie arbetstid som jourtid, övertid, mertid, dygnsvila och veckovila. Så här säger lagen:

  • Ordinarie arbetstid: Den ordinarie arbetstiden är planerad och får högst uppgå till 40 timmar i veckan om det gäller en heltidsanställning.

  • Jourtid: Jourtiden är också planerad, dock utför den anställde inte något arbete utan ska endast finnas tillgänglig. Jourtid får endast tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor (per anställd), alternativt 50 timmar under en kalendermånad.

  • Övertid: Övertid får endast tillämpas när arbetstiden tillfälligt måste ökas. Samma begränsning i timmar gäller för övertid som för jourtid.

  • Mertid: Mertid tillämpas endast för deltidsanställda och används endast när arbetstiden tillfälligt måste ökas.

  • Dygnsvila: Varje arbetstagare har enligt lag rätt till elva timmars sammanhängande ledighet (under perioder på 24 timmar). Dygnsvilan ska alltid vara sammanhängande, dock finns det vissa undantag. Till exempel kan avvikelser göras om en situation uppstått som arbetsgivaren inte kunnat förutse, exempelvis olycksfall.

  • Veckovila. Under en sjudagarsperiod har varje arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.