Aktiebrev

Ett aktiebrev bevisar att en fysisk eller juridisk person äger aktier i ett aktiebolag.

Aktiebok och aktiebrev

Kopiera länk hit

Ett aktiebolag måste enligt aktiebolagslagen upprätta en aktiebok . Det är en offentlig förteckning över företagets aktier och aktieägare. Om en aktie säljs och byter ägare ska ändringen noteras i bolagets aktiebok. Det är styrelsens ansvar att upprätta och hålla företagets aktiebok uppdaterad. Ett bolags aktiebok ska inte förväxlas med Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Bolagsverket registrerar inte alla aktieägare i varje aktiebolag. Däremot måste alla bolag lämna in uppgifter över vem som ytterst ansvarar och äger företaget, alltså vilka som är bolagets verkliga huvudmän.

En aktieägare kan begära ut ett aktiebrev som visar hur många aktier den enskilde aktieägaren innehar. Ett aktiebrev representerar normalt flera aktier. I aktiebrevet ska aktiernas nummer och eventuella serie framgå. I brevet ska också eventuella förbehåll som gäller aktierna anges, samt vilken typ av aktier det handlar om. Ett aktiebrev är alltid utställd till en bestämd person. Både fysiska personer och juridiska personer kan äga aktier. Det är helt enkelt ett bevis på att aktieägaren är delägare i aktiebolaget. Ett aktiebolag behöver dock bara utfärda aktiebrev om en aktieägare begär det. Om det finns fysiska aktiebrev i ett bolag ska dessa överlämnas till en köpare om en aktieägare överlåter eller säljer sina aktier i bolaget. Om ett aktiebrev inte går att hitta kan aktieägaren ansöka hos Bolagsverket om att döda brevet. 

Avstämningsbolag

Kopiera länk hit

Avstämningsbolag är aktiebolag som meddelat att deras aktier ska finnas i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Detta är vanligt bland publika bolag, till exempel bolag som är börsnoterade och andra bolag som har många aktieägare. I ett avstämningsbolag finns inga aktiebrev.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.