Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag.

Vad ska en aktiebok innehålla?

Kopiera länk hit

Alla vanliga aktiebolag i Sverige är skyldiga att ha ett register över bolagets aktier och dess ägare, en så kallad aktiebok. Den finns till för att kunna se vem som äger vad i företaget. Aktieboken upprättas av styrelsen i antingen pappersform eller digitalt. En aktiebok måste innehålla:

  • Aktiernas nummer

  • Ägarens namn och personnummer (organisationsnummer och firmanamn om det är ett företag istället för en privatperson) samt postadress

  • Tidpunkt då ägaren infördes i aktieboken

Finns det olika typer av aktier, t.ex. A- eller B-aktier, måste information om detta finnas i boken. Även begränsningar, så som om det finns en förköpsklausul eller en hembudsklausul, ska också noteras i aktieboken. Hos Bolagsverket hittar du en mall för aktiebok att utgå från.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.